A1: uke 2 mandag 14. januar og onsdag 16. januar

Undervisningsdagbok

Mandag 14. januar
1. Lytteøvelse 20 side 59 i arbeidsboka: Hva er klokka?
2. Uttale: oppgave 21 side 59
3. Lytteøvelse/strukturøvelse 22 side 59 i arbeidsboka: Hva gjør Mario? Når gjør han det? Han står opp. Han står opp klokka sju. Klokka sju står han opp. (NB! orden de las palabras)
4. Diktat: Jeg sier hva jeg gjør en vanlig dag. Skriv når jeg gjør det. Eksempel: Jeg drar på jobb klokka 08:45.
5. Muntlig øvelse (pararbeid): Oppgave 8 side 55. Fortell hverandre om en vanlig dag.
Hva gjør du om morgenen?
Hva gjør du om ettermiddagen?
Når står du opp? Når går du på jobb?
6, Tekstarbeid: Les teksten «På kafé» side 46 og 47 i tekstboka. Hva forstår du? Læreren spør.

Onsdag 16. januar
1. Vi jobber videre med teksten «På kafé».
2. Modalverb: skal, vil, må, kan og bør (la forma en presente)
El verbo modal funciona como auxiliares de un verbo principal para expresar el modo de éste. Los verbos modales skal y vil se emplean para formar el futuro y el condicional en noruego.
Los principales verbos modales noruegos expresan los siguiente modos:

  • skal (expresa una intención, como en español «ir a», también se emplea para expresar una orden) Vi skal reise til Norge på mandag (Nos vamos a ir a Noruega el lunes/es nuestro plan, intención). Du skal gå til tannlegen i dag! (Vas a ir al dentista hoy se puede emplear tanto en el sentido de que es una intención que sé que tienes como en el sentido «te lo ordeno».
  • vil (expresa un deseo) Jeg vil at du skal gå nå (Quiero que te vayas ahora)
  • kan (expresa una habilidad o una posibilidad. Puede significar «saber» y «poder»): Jeg kan snakke spansk. (Yo sé hablar español). Jeg kan spille gitar (Yo sé tocar la guitarra). Kan jeg gå nå? (¿Me puedo ir ya?)
  • (expresa una obligación o una necesidad) Jeg må gå til tannlegen i dag! (tengo que irme al dentista hoy)
  • bør (expresa una posibilidad y se emplea para aconsejar y sugerir como el verbo «deber» en español) Du bør gå nå! (Debes irte ahora en el sentido  «te sugiero que te vayas»)

NB! Etter modalverb bruker vi infinitiv uten å: Jeg må gå i butikken. Jeg vil ha en kaffe. Hun skal kjøpe mat.

Vi kan si:
Jeg kan snakke spansk. Jeg kan spansk.
Modalverb + gå, dra, reise (se puede omitir el verbo principal)
Jeg skal gå i butikken. Jeg skal i butikken.
Jeg vil reise til USA. Jeg vil til USA
Hun må dra til tannlegen. Hun må til tannlegen.

Ordstilling (orden de las palabras)

Modalverb i spørsmål: Vil du ha noe å drikke? Vil du ha noe å spise?

Modalverb + ikke: Nei takk, jeg vil ikke ha noe å drikke

Ordstilling (orden de las palabras): I dag skal jeg ikke spise is.

Oppgaver med modalverb

3. Vokabular: mat og drikke
oppgave

4. Muntlig strukturøvelse: Vil du ha noe å spise/å drikke?
Ja takk, jeg vil ha en/ei/et…
Nei takk, jeg vil ikke ha noe å spise/å drikke

5. Ukedagene (los días de la semana)

Ukedagene:

6. Hjemmearbeid/lekser:
Gjør oppgaver 13 og 15 (side 57 i arbeidsboka)

Tøffelhelt

En tøffelhelt er en «ektemann som er under tøffelen».
I følge spansk-norsk ordbok:

Der Pantoffelheld

Der Pantoffelheld (Photo credit: chroemli_me)

tøffelhelt m
calzonazos, marido m dominado por su mujer
trad. literal: «heroe de zapatillas»
Litt etymologi: uttrykket kommer fra tysk «unter dem Pantoffel stehen» og ble nevnt i et dikt av Meier Helmbrecht på 1200-tallet. Skoen eller tøffelen er symbol på makt. På tysk heter det Pantoffelheld.
Kilde: Kjell Ivar Vannebo Katta i sekken og andre uttrykk, Cappelen 2006
Er du en tøffelhelt? Ta testen!