A2 Tema 2 Helse

Kompetansemål/Tema:

 • Kropp og helse, kosthold
 • Sykehus og fastlege
 • Grammatikk: verb presens perfektum (ha + partisipp). Synes og tror. At-setninger. Tidspreposisjoner (for…siden, i, om).
 • Jeg kan:
  • Snakke om helsa og forklare at jeg er syk/hvor jeg har vondt
  • Ringe og bestille time hos legen
  • Snakke om kosthold (sunn og usunn mat)
  • Samtale om hva jeg har gjort og hva jeg gjør nå (fritidsaktiviteter og husarbeid)
  • Fortell hva noen sa eller fortalte.
  • Jeg kan fortelle hva jeg har gjort og når jeg gjorde det.
  • Jeg forstår telefonsamtaler om helse.

Skriftlig oppgave Tema 2 (obligatorisk): Tenker du på helsa? Hva gjør du for å holde deg i form?

Presentacion_tema2Lydia, Andrea og Cristina

Nettoppgaver til tema 2 

Logg desember 2014

Mandag 1. desember 2014

 • Diktat (Sammendrag side 122 i tekstboka)
 • A Hvordan går det? (tekst side 122)

Michelle møter Terje (en nabo). Han er syk og har feber. Han klager.

Pararbeid: Spørsmål oppgave 1 side 149 / oppgave 2 side 149

Side 123: Hvor har han vondt? Hvor har du vondt?

Jeg har vondt i  magen, halsen (nb. hals vs. Nakke)

Muntlig oppgave 4 (side 150 i arbeidsboka): sansene: vi lukter, smaker, hører, ser,

Les det arabiske ordtaket: side 150

Finn et spansk ordtak om kroppen.

Oppgave 2 side 149 – navn på kroppsdelene

Lytteøvelse 21 side 158: Hva hører du?

Synes = siempre es una opinión sujetiva/basada en una experiencia sujetiva («a mi parecer/en mi opinión»)

Jeg synes paella er godt. (Jeg har spist paella, og jeg liker det). Jeg synes Brad Pitt er pen. Jeg synes det er dyrt å bo i Madrid. Synes du maten er god? Synes du Brad Pitt er pen?

Tro se emplea cuando hablamos de algo objetivo/cuando podemos comprobar si es correcto o falso/también se emplea para futuros acontecimientos:

Jeg tror det er 5 millioner innbyggere i Norge.
Jeg tror sushi kommer fra Japan.
Jeg tror paella er godt (men jeg har ikke smakt det).
Jeg tror det blir regn i morgen.
Jeg tror Real Madrid vinner Champions League

El verbo å tro se emplea también cuando hablamos de fe religiosa: Jeg tror på Gud. Jeg tror at Gud finnes.
El verbe tenke se emplea relativo al proceso cognitivo/la actividad cerebral de pensar.

Oppgave

Onsdag 3. Desember 2014

Synes eller tror oppgave 6 side 150

B en ny time hos legen side 124 (spor 2-14)

 1. Hør uten å se på teksten (første del). Hva forstår du?
 2. Fredag den 13: lese teksten i par. Skriv ned nye ord og uttrykk.
 3. Muntlig: spørsmål side 125 i tekstboka
 4. Arbeidsboka gruppearbeid: oppgave 8 a og b: samtale

Mandag 15. desember

 1. Presens perfektum vs. Preteritum (se side 128 i tekstboka)

Preteritum: når vi forteller når noe skjedde i fortid: med uttrykk som;  i går, i fjor, for …uker/måneder/år siden/

Jeg malte taket i går

Jeg bodde i Norge for ti år siden.

Perfektum (presens perfektum): Vi danner presens perfektum med hjelpeverbet å ha + partisipp av verbet. 

forteller at noe skjedde i fortida, men ikke når det skjedde. Vi er ofte interessert i resultatet:

Han har malt taket.                       Resultat: taket er nymalt

Kan også fortelle om noe som begynte i fortida, og som fortsatt holder på:

Gaute har ligget på sykehus i tre dager.

Jeg har bodd i Madrid i ti år. (jeg bor her fremdeles/»llevo diez años viviendo en Madrid) vs. Jeg bodde i Madrid i ti år (viví en Madrid durante diez años (en el pasado)

Hun har arbeidet i sju timer – Hun arbeidet i sju timer

 • Vi jobbet med verbtider (spesielt presens perfektum)

Preteritum og presens perfektum av regelrette verb (tabell)

 • Samtale med verb: Hva gjør du hjemme? Hva gjør du hver dag? Hva har du gjort denne uka?
  • Eksempel: å vaske opp, å vaske vinduer, å stryke (planchar), å støvsuge, å lage mat, å slappe av…
 • Preteritum eller presens perfektum
 • 102 viktige norske verb
 • Uregelmessige (sterke) verb:
  • å gjøre – gjør – gjorde – har gjort
  • a få – får – fikk – har fått
  • å gå – gikk – har gått
  • å hjelpe – hjelper – hjalp – har hjulpet
  • å være – er  – var – har vært
  • (se en liste side 197 i tekstboka)

Oppgaver med verb 13 og 14

nettoppgaver preteritum og perfektum

Flere nettoppgaver

 • Negasjon

Har du vært i Kina? Nei, jeg har ikke vært i Kina..

Har du sett Interstellar? Nei, jeg har ikke sett Interstellar.

Har du snakket med kongen? Nei jeg har ikke snakket med kongen.

 • Tekstarbeid: Les teksten (og hør på) C en ulykke side 126

Hjemmearbeid til 12. januar:

 • En ulykke s. 154: Hva har skjedd? Hva har de gjort? Skriv et sammendrag fra teksten.
 • Oppgaver 16 + 17 side 156 i AB.
 • Oppgave 18. seks viktige ord/uttrykk kapittel 11. (side. 157)
 • Lytteøvelse 27 – side 160 i arbeidsboka (du finner lydfil i Dropbox)
 • Vil du se litt på tv? Se den norske komedien Side om side på NRK. Eller se andre serier/programmer på NRK

A2 uke 49

Undervisningsdagbok 2. og 4. desember 2013

 • Lytteprøve hjemme: levere skriftlig sammendrag til meg onsdag 4. desember

 • Timeplan: Når har du norsk?
  Muntlig øvelse: A sier: du har norsk i på tirsdag i 2. time. B sier: Nei, det er feil. Men jeg tror du har norsk på fredag i fjerde time. Ja det er riktig, osv.
 • Gruppearbeid: Utdanningssystemet i Norge

(Godt å vite side 111 og 112)
Les teksten Godt å vite side 111 og 112 og skriv et sammendrag.

Noen spørsmål dere kan tenke over:
Er barnehagen obligatorisk? Må alle gå på barneskolen? Hvilken utdanning er obligatorisk i Norge? Når begynner elevene på skolen? Når begynner de med engelsk? Hvilke fag kan elevene velge på ungdomsskolen? Koster det noe å gå på barne- og ungdomsskole i Norge? Hvor mange elever går på videregående skole i Norge? Er det obligatorisk å ta videregående utdanning? Koster det noe? Hva betyr høyere utdanning? Hvor mange år kan man studere på universiteter og høyskoler i Norge?

Vokabular dere skal bruke: barnehage, barneskole, ungdomsskole, videregående skole, gratis, frivillig, obligatorisk, morsmål, velge mellom, engelsk, fransk, prosent, høyere utdanning, elever og studenter, universiteter og høyskoler.

Les mer om utdanning i Norge
Samfunnskunnskap.no

Fag i den norske skolen

Universiteter og høgskoler

 • Lytteøvelse 31 side 148: parene leser opp teksten og stiller spørsmål til de andre i klassen.
 • Tema 13 Familie og samliv:

Tema: stille spørsmål/fortelle om familien og det å leve sammen. Uttrykke positive og negative følelser.
Grammatikk: Eiendomspronomen sin, Som-setninger der som er subjekt

 • Gruppearbeid:

Se på familietreet til Jan, 19 år
1. Fortell/skriv hvem alle er, hva de heter, hvor gamle de er, hvordan de ser ut, hva de gjør, hvor de bor og hva de liker å gjøre.
2. Hjemmearbeid til mandag: Presenter deres historie om Jan.

God langhelg!

 

 

 

A2 uke 48

telefon

telefon (Photo credit: Leif (Bryne))

Undervisningsdagbok 25. og 27. november 2013

 • Leddsetninger (oraciones subordinadas)

Adverb som ikke, alltid, aldri, nok, gjerne, heller,  osv kommer foran verbet i leddsetninger. Leddsetningen kan stå først eller sist. Husk komma når den står først i setningen.

Eksempel: Du kommer for sent hvis du ikke går nå eller Hvis du ikke går nå, kommer du for sent
(se i tekstboka side 113 og 161)

Leddsetninger
Subjunksjoner
Setningsadverb

Gruppearbeid: oppgaver med at og om 3 side 137 og 4 side 138 (arbeidsboka)

Tekstarbeid: Sammendrag Marek: les teksten i indirekte stil: Marek sier at…

Jeg lurer på om (me pregunto si)…
oppgave 15 side 143 og oppgave 30 side 148

Strukturøvelse derfor-fordi: nr. 26 side 146

Oppgaver med leddsetninger og ordstilling:
Indirekte setninger (med at)
Spørrende leddsetninger (oraciones subordinadas interrogativas)
Subjunksjoner
Ordstilling

 • Vokabular: I klasserommet s. 141 i arbeidsboka.
  Finn seks forskjeller ved å spørre om de andres bilder.
 • Telefonsamtaler

Hva sier du i telefonen:  telefonsamtaler (uttrykk tekstboka side 114)
Oppgave 18 s. 144

Lytteøvelse: pararbeid. Hvert par forbereder en dialog og spørsmål. Dialogene leses opp på mandag.

 • Hjemmearbeid til mandag 2. desember:

Lytteøvelse: hør på teksten om Vegard (mp3 i Dropbox) og skriv et sammendrag. Svar på spørsmål side 147 (rett eller galt?)
(Listening para preparar en casa: escucha el texto sobre Vegard (encuentras el audio en mp3 en Dropbox) y escribe un resumen de lo que oyes.
Contesta las preguntas del ejercicio 37 de la pag. 147 (arbeidsboka)