A1 tema 4 (logg januar 2015)

Información importante:

Følg @idafrosk på Instagram for å se hennes fantastiske frokoster!

Følg @idafrosk på Instagram for å se hennes fantastiske frokoster!

Examen parcial A1: jueves 29 de enero 2105

Los días 1 al 8 de febrero son no lectivos.

Norskkurs 8.- 29. januar 2015

 • God morgen! Lytte til og lese teksten side 46.

Hva spiser de? Hva drikker de? Hva spiser de til frokost?

 • Se på bildet side 45 i tekstboka: Spørsmål og svar
 • Hva ser du? Hvor er de? Hva gjør de? Hvor mange epler ser du?
 • Oppgave 1 i arbeidsboka spørsmål og svar: Hvor er koppene? Hva gjør Jonas? Hvem lager kaffe?

Substantivet ubestemt og bestemt form:

Substantivet har tre kjønn: hannkjønn (maskulin), hunkjønn (feminin) og intetkjønn (nøytrum).

Ubestemt artikkel entall og flertall (artículo indeterminado singular y plural)

Entall (singular)
hankjønn: en=en mann, en gutt, en frokost, en stol, en melkekartong, en kopp.

hunkjønn: ei=ei jente, ei brødskive, ei flaske

intetkjønn: et=et vinduet bord, et barn, et glass

Flertall (plural)
hankjønn: gutter (på spansk chicos) OJO: en mann=irregular: menn (hombres)
hunkjønn: jenter (på spansk chicas)
intetkjønn: vinduer, OJO: sustantivos neutros monosílabos no tienen terminación el la forma indeterminada del plural. Eksempel: et bord – 10 bord(-), barn (-), glass(-)

Bestemt artikkel entall og flertall (artículo determinado singular y plural) 

hankjønn: mannen, gutten, frokosten (el hombre, el chico, el desayuno: el articulo determinado se postpone en noruego)

hunkjønn: jenta, brødskiva, flask(la chica, la rebanada, la botella: recuerda que también es común emplear el artículo masculino para palabras femeninas: ei jente-jenta/en jente-jenten)

intetkjønn: bordet, barnet, glasset 

Bestemt artikkel flertall

Hankjønn:  guttene (OJO: en mann, mannen, menn, mennene)
Hunkjønn: jentene
Intetkjønn: bordene, OJO: et barn, barnet, barn, barna

Tabell med eksempler på substantivbøyning (una tabla con ejemplos)

Ubestemt eller bestemt form? (informasjon på engelsk)

 Oppgaver bestemt form av substantivet 

 • Lytteøvelse 26 side 44:
  • Spør hverandre! Eksempel: hvor jobber Elias?
  • Sammenligne svar
  • Fortell om Elias og Nina
  • Hør samtalen til slutt
 • Se på bildet side 45 i tekstboka: Hva ser du? Hvor er de? Hva gjør de? Hvor mange epler ser du?
 • Oppgave 1 i arbeidsboka: spør hverandre: hvor er koppene? Hva gjør Jonas? Hvem lager kaffe? Hva gjør mannen? Dama?
 • Personlig pronomen (den, det, de): (sustituye un sustantivo/cosa)
 • Hvor er blyanten? Den er på bordet. Hvor er eplet? Det er i sekken
 • Hvor er sekken? Den er på gulvet? Hvor er eplene? De er i sekken.
 • Hvor er Carmen? Hun er på norskkurs? Hvor er Alberto? Han er på norskkurs.
  Hvor er Carmen og Alberto? De er på norskkurs
 • Oppgave 2-3-4 side 47 i arbeidsboka
 • Lytteøvelse: 23 og 24 side 54 ab (spor 33 og 34)
 • Verb: er – står – ligger – (sitter)
  • Se på bildet side 45 og 46. Hvor er Henrik? Han er på kjøkkenet. Hvor er flaska? Den står på bordet. Hvor er mobiltelefonen? Den ligger på bordet.
 • Familien Bugge Dahl (side 47)
 • Se på bildet og fortelle hvem de er (tegne på tavla). Snakk om spørsmål side 47
 • Hør teksten og uttale. Still hverandre spørsmål
 • Hvor…? (plassering / preposisoner) hør på teksten side 48 og vis plassering
  • Sitt i grupper og fortell hvor tingene på bildet side 45. Snakk om ting i klasserommet.

Se på bildet og forklar hvem de er. Dette er Henrik og Marianne. De er gift. De har to barn. Hør på spor 34 og 35.

 1. Finn et familiebilde og forklar hverandre neste gang hvem er hvem.

NB! Bøying av substantiv: familieord (mange har spesiell bøyning se side 52 i tekstboka)

 1. Hvor er…? Hvor ligger…? Hvor står…?
  Preposisjoner: på, i, mellom, under, over, bak, foran, gjennom…

Hør og fortell hverandre hva dere ser på tegningen side 45 og hva dere ser i klasserommet.

Tirsdag 20. januar og torsdag 21. januar:

Hjemmearbeid: oppgaver 5, 6 og 8 side 48 i arbeidsboka

Diktat: 25 og 26 side 55 (spor 35 og 35)

 • Godt å vite! Jeg spiser ei brødskive med ost og syltetøy til frokost. Jeg drikker appelsinjuice og kaffe. Hva spiser dere til frokost? Hva drikker du?

Frokost og lunsj
Side 49 hva har du lyst på til frokost? Hva har du ikke lyst på? Hva spiser du vanligvis til frokost? Se på bildet side 49 (substantiv + kjønn)

Matpakkespisevise (Knutsen og Ludvigsen side 54)

(Viktige ord: ei/en matpakke -et pålegg)

 • C Etter frokost (side 50 spor 37)

Snakk sammen i klassen: hva gjør dere om morgenen? etter frokost?

Se på bildene: hva gjør de?

Les teksten sammen to og to – hør og uttale.

Først – så / Etterpå: Først dusjer jeg. Etterpå spiser jeg frokost. Og så går jeg på jobb.

Hjemmearbeid til tirsdag 27. januar:
Oppgaver: 12 og 13 side 51 i arbeidsboka
Tekst: hør og les teksten D Hjem til middag side 51 i tekstboka
(skriv ord/uttrykk du ikke forstår)

Logg tirsdag 27. januar

Tekstarbeid D Hjem til middag (les teksten og se på vokabular)

I stua: snakk om bildet side 51 i tekstboka Hva gjør de? Hvor er koppene? Hvor sitter Marianne? (lag spørsmål og svar).

Vokabular: hva har vi i stua? (se side 51)

Muntlig oppgave: Sjekk kapittel 4 side 57-58 i arbeidsboka

Torsdag 29. januar har vi delprøve.

Det er ikke norskkurs fra 1.-8. februar. Vi begynner tirsdag 10. februar.

Hjemmearbeid: oppgaver 15, 17, 18 og 19 (side 53 i arbeidsboka). Du kan levere skriftlig oppgave til tema 4 innen torsdag 12. feburar. Vi begynner med tema 5 neste uke.

God helg!

A1 Tema 3 En god venn

Tema 3 En god venn

Kompetansemål/domene:
personlig/relasjoner til andre: møte folk, invitere noen, inngå avtaler, handle i kiosken/priser

Jeg kan:

 • forstå og snakke om priser og tall
 • handle i kiosken
 • invitere noen
 • lage en avtale

Grammatikk: tallord. Pronomen (objektsform). Substantiv (ubestemt form entall og flertall). Stedsadverb (her-hit. der- dit.)

Uttale: i-lyd, sj-lyd/kj-lyd.

Skriftlig oppgave etter tema 3: skriv en biografi (Isabel Santos og Jan Eriksen oppgave 18 side 42 i arbeidsboka) + en kjent person (politiker, musiker, skuespiller, filosof, venn).

Nettoppgaver
Ord og uttrykk

Logg (dagbok) 25. og 27. november 2014

Hjemmearbeid til mandag 25. november:

Lovers In Black And White

På fest (tekst A side 34)

Pablo har fest. Irina kommer.

Irina sier: Jeg har en gave til deg. Hun gir ham en gave.

Personlige pronomen (subjekt)

Subjektformene (jeg, du, han/hun/den/det, vi, dere, de) når pronomenet er subjekt i setningen:
Jeg ser på tv
Vi spiser frokost

Personlige pronomen objekt

Objektformene (meg, deg, ham/henne/den/det, oss, dere, dem) når pronomenet er objekt i setningen eller står etter en preposisjon:

Irina gir en gave til Thomas (Hun gir ham en gave)
Pablo snakker med Irina (Han snakker med henne)
Irina hilser på Thomas (Hun hilser på ham)
Irina og Pablo hilser på Thomas (De hilser på ham)
Thomas snakker med Irina og Pablo (Han snakker med dem)

Oppgaver 

Om personlige pronomen

På fest (tekst B side 35) Pararbeid: lag dialogen mellom Thomas og Irina (oppgave 1 side 34)

Hør dialogen etterpå. Les sammendraget og svar på spørsmål side 35 i tekstboka.

Tirsdag 2. og torsdag 4. november

Talldiktat (fra 1-20)

 • A spør B: Hva er telefonnummeret ditt?

B svarer: Det er…
A gjentar telefonnummeret.
Gjenta 3 til 5 ganger med forskjellige klassekamerater.

Tekst D Er du sjalu?
Lytteforståelse: hør på teksten og snakk om teksten. Hvem snakker? Hvor er de? Hva gjør de? Hvem er Vidar? Hvor bor han? Hvor gammel er han?

Lese teksten

Strukturøvelse:

 • Hvor gammel er Vidar? Han er 34 år gammel
 • Hvor gammel er du? Jeg er…

Uttale: i-lyd (lang i-lyd/kort i-lyd) og sj-lyd (side 43 i tekstboka)

Tallene fra 21-1 milliard (side 40 i tekstboka)

 • Hvem – hvor – hva – hvor gammel (muntlig øvelse side 39 i tekstboka)
 • Kommentar til teksten Er du sjalu?: Hvorfor? Fordi…
  • Hvorfor spør du så mye? Fordi jeg er nysgjerrig.
 • Oppgaver 7, 8 og 9. (gå gjennom)
 • Kommunikative øvelser med telefonnummer og alder (kort)
 • Tall: grupper på 3 eller 4.

Alle skriver 3 tall fra 30-1000 – De andre skal gjette hvilket tall det er.

A og B: Si et tall. C: svarer ja/nei. A og B: spør Er det høyere eller lavere?

C svarer.

Hver person har 5 forsøk.

 • Tekst E i kiosken (spor 1-29) side 39 i tekstboka.
 • Substantiv entall +flertall ubestemt form (oppgåve 10-11 s. 39)
 • Hvordan sier vi priser (se også 40)
 • Hva koster et eple/det? Det koster…
  Hvor mye blir det? Det blir…
 • Se på tegninger side 41 (snakk om priser)
 • Hjemmearbeid til tirsdag 9. desember:
 • Tekst E – i kiosken (side 39)
 • Hør på og lær deg sammendraget side 40 (vi skal ha det som diktat på tirsdag)

Tirsdag 9. november og torsdag 11. november 

Substantiv

El sustantivo noruego tiene géneros: masculino, femenino y neutro. Su terminación puede variar de acuerdo con su género y su número.

El singuar (forma indefinida) – Entall (ubestemt form)
El artículo indefinido es en para el masculino y et para el neutro.
en bil
et bord

Para el femenino existen dos formas: ei y en (artículo indefinido)
ei/en jente

El plural (forma indefinida) – Flertall (ubestemt form)

No existe el artículo indeterminado del plural en noruego. Los sustantivos masculinos y femeninos acaban por lo general en –er en plural.

p.ej.: en bil – biler
ei/en dør – dører
et vindu-vinduer

Si el sustantivo ya acaba en –e, se le añade sólo una –r.

p.ej.: en sjokolade sjokolader
ei/en jente – jenter
et eple – epler

Los sustantivos neutros de una sola sílaba son por regla general invariables en plural.

p.ej.: et glassglass (un vasounos vasos)

et brødbrød (un panunos panes)

Diktat: sammendrag side 40 i tekstboka.

Pararbeid: se på tegningen side 41: snakke om priser. Hva kan du kjøpe i kiosken? Hva koster det? Hvor mye blir det? (eksempel dialog side 39 i tekstboka)

Uttrykk side 44 i tekstboka

Mitt skip er lastet med…(+substantiv i flertall)

Pararbeid: I kiosken (oppgave 14 side 40)

 • Hjemmearbeid til tirsdag 16. desember: Oppgave 17 side 41 i arbeidsboka
  • Skriv ned 10 viktige ord og uttrykk fra tema 3
  • Spør hverandre og forklar ordene på tirsdag.

Hjemmearbeid til tirsdag 13. januar:

 • lytteøvelse 26 side 44 i arbeidsboka (lydfil i Dropbox)
 • skriftlig oppgave etter tema 3 (til Bente): skrive biografi (oppgave 18 sid e 42 i arbeidsboka om Isabel og Jan) + en kjent person (una persona conocida) (en politiker, en musiker, en skuespiller, en filosof).

Norskkurset begynner igjen 8. januar 2015!

A1 uke 48

Undervisningsdagbok 25.-27. november 2013

Tema 3
Læringsmål: Familie, mat og måltider
spørre om navn, alder, adresse.

uttrykke seg i kiosken. Spørre hvor ting er. hvorfor…fordi…

Fransk - norsk frokost!

Fransk – norsk frokost! (Photo credit: Pauline C. E. Kaspar)

grammatikk: substantiv: entall og flertall. Den, det, de. Tallord: grunntall

·         1. Navn, adresse, e-post, alder og telefonnummer

Hva heter du? Hvor bor du? Hvilken adresse har du? Oppgave 6 side 31

Hvor gammel er du? Hva er adressa di? Hva er telefonnummeret ditt? Har du familie?

Kommunikative øvelser: utveksle informasjon på kort: navn, adresse, alder, familie

Lytteøvelser 26 side 38 i arbeidsboka

Tall 25 og 27 side 38-39 i arbeidsboka

2. God morgen!

 • Gruppearbeid: se på bildet side 30 i tekstboka, snakk om bildet: hvem ser dere? hvor mange personer er det? hvor mange glass er det på bordet, egg i stekepanna.
 • Tekst: dialog God morgen! Finn og analyser substantivene i teksten.
 •  Les om substantiv side 34 i arbeidsboka og her. Jeg ser en gutt. Gutten heter Jonas. Jeg ser ei jente. Jenta heter hanne. Grete skjærer brød. Brødet er på bordet. Finn steker egg. Eggene er i stekepanna.
 • Snakk sammen i klassen. Hvaspiser du til frokost? Hva drikker du? Hva liker du/liker du ikke?

 • Oppgaver 17, 18, 19 og 21, side 36 til 7
 • Finn fire forskjeller på bildene

3. Hjemmearbeid til mandag: Skriftlig oppgave: nr. 23 (a og b) side 37
a. Escribe brevemente sobre tu familia o la famila Dahl
b. ¿Que desayunan en la casa de los Dahl? ¿Qué desayunas tú?
(El lunes intercambiaremos información con los compañeros)

O

A1: mandag 3. desember og onsdag 5. desember

Fransk - norsk frokost!

Fransk – norsk frokost! (Photo credit: Pauline C. E. Kaspar)

Tema og aktiviteter

 • Substantivene s. 30 oppgaver med substantiv: 17, 18 og 19 s. 36,
  flere oppgaver på nett
  Hva ser du på bildet?
 • Tekst: God morgen! side 31
  lytte, lese og uttale
 • Uttale: sj-lyden /ʃ/ skriver vi på forskjellige måter.
  sk + j, i, y: skjære, skive, sky
  sj og sjg: sjalu, nysgjerrig
  Øv!
 • Uttale: kj-lyden /ç/: k+j, i, y: kjøpe, kjole, kiosk, kino, kysse.
  Tj-lyden uttales som /ç/: tjue, tjære, tjern
  (NB! en algunos dialectos también como /c͡ç/ aproximado a inglés church)
  Información interesante para comparar la fonética noruega con la española
  Øvelse: side 11 i tekstboka, audio 4.
 • Familieord og eiendom med til side 32 og 35. Hanne er dattera til Grete og Finn.
  (se puede expresar posesion con la preposición til)
 • Tall fra 100 side 28 i tekstboka. Oppgaver med tall,
 • Hva koster? Oppgaver med priser.
 • Lytteoppgave: fyll ut et skjema med personlige opplysninger
 • Frokost
  Hva spiser du til frokost? Hva drikker du? Hva liker du? / Hva liker du ikke?
  Jeg spiser brødskiver med ost, syltetøy, leverpostei eller pølse til frokost / Til frokost spiser jeg brødskiver med ost, syltetøy, leverpostei eller skinke.
  Vokabular: skinke (ei), pølse (ei), laks (en), tunfisk (en), kjeks (en), frokostblanding (en), smør (et), kaffe (en), appelsinjuice (en), eplejuice (en)
  Bilde av en typisk norsk frokost: Hva ser du på bildet? 
 • Flere oppgaver til kapittel 3

A1: onsdag 28. november 2012

Tekst: I kiosken side 29 i tekstboka
Vi gikk gjennom substantivene (kjønn, entall og flertall) i teksten.

Bestemt form av substantivet

Entall (singular) Flertall (plural)
Ubestemt
form (forma indeterminda)
Bestemt
form (determinada)
Ubestemt
form (forma indeterminada)
Bestemt
form (forma determinada)
Hankjønn (en) gutt gutten gutter guttene
Hunkjønn (ei/en) jente jenta jenter jentene
Intetkjønn (et) hus
(et) eple
huset
eplet
hus
epler
husene/husa
eplene/epla
Hvilket kjønn?¿Cómo identificar el género?
Hay pocas reglas para identificar el género, se recomienda aprender el género con el sustantivo
Algunas reglas:
Hankjønn:
– Sustantivos que terminan en –else, -het og –sjon son masculinos
– La mayoría de las profesiones son masculinas: en ingeniør, en arkitekt, en sykepleier, en lærer
Intetkjønn
– La mayoría de las palabras que terminan en –ent son neutro: et komplement, et departement

Oppgave: bøy substantivene

El diccionario Bokmålsordboka online te proporciona información sobre códigos gramaticales y los modelos de conjugación de los sustantivos, los adjetivos y los verbos noruegos. Un ejemplo de búsqueda:

Du kan slå opp i Bokmålsordboka på substantivet jente.

Tilslagsord Artikkel fra Bokmålsordboka
jente jentef1el.m1 (norr genta, av gant ‘spøk, fjas’)

Kodene f1 og m1 forteller deg hvordan du kan bøye dette substantivet. Når du klikker på én av dem, får du opp et eksempel som viser bøyinga.

Entall Flertall
Ubestemt form Bestemt form Ubestemt form Bestemt form
f1 Ei jente jenta jenter jentene
m1 En jente jenten jenter jentene

 Den, det og de (pronomen)
oppgave 12 side 34 og lytteoppgave 28 s. 39

Muntlig oppgave (pararbeid)
Oppgave 13 side 35 I kiosken

Hjemmearbeid/lekser til mandag:
I arbeidsboka: oppgaver 16 (side 35) og 17 (side 36)