A1 Tema 3 En god venn

Tema 3 En god venn

Kompetansemål/domene:
personlig/relasjoner til andre: møte folk, invitere noen, inngå avtaler, handle i kiosken/priser

Jeg kan:

 • forstå og snakke om priser og tall
 • handle i kiosken
 • invitere noen
 • lage en avtale

Grammatikk: tallord. Pronomen (objektsform). Substantiv (ubestemt form entall og flertall). Stedsadverb (her-hit. der- dit.)

Uttale: i-lyd, sj-lyd/kj-lyd.

Skriftlig oppgave etter tema 3: skriv en biografi (Isabel Santos og Jan Eriksen oppgave 18 side 42 i arbeidsboka) + en kjent person (politiker, musiker, skuespiller, filosof, venn).

Nettoppgaver
Ord og uttrykk

Logg (dagbok) 25. og 27. november 2014

Hjemmearbeid til mandag 25. november:

Lovers In Black And White

På fest (tekst A side 34)

Pablo har fest. Irina kommer.

Irina sier: Jeg har en gave til deg. Hun gir ham en gave.

Personlige pronomen (subjekt)

Subjektformene (jeg, du, han/hun/den/det, vi, dere, de) når pronomenet er subjekt i setningen:
Jeg ser på tv
Vi spiser frokost

Personlige pronomen objekt

Objektformene (meg, deg, ham/henne/den/det, oss, dere, dem) når pronomenet er objekt i setningen eller står etter en preposisjon:

Irina gir en gave til Thomas (Hun gir ham en gave)
Pablo snakker med Irina (Han snakker med henne)
Irina hilser på Thomas (Hun hilser på ham)
Irina og Pablo hilser på Thomas (De hilser på ham)
Thomas snakker med Irina og Pablo (Han snakker med dem)

Oppgaver 

Om personlige pronomen

På fest (tekst B side 35) Pararbeid: lag dialogen mellom Thomas og Irina (oppgave 1 side 34)

Hør dialogen etterpå. Les sammendraget og svar på spørsmål side 35 i tekstboka.

Tirsdag 2. og torsdag 4. november

Talldiktat (fra 1-20)

 • A spør B: Hva er telefonnummeret ditt?

B svarer: Det er…
A gjentar telefonnummeret.
Gjenta 3 til 5 ganger med forskjellige klassekamerater.

Tekst D Er du sjalu?
Lytteforståelse: hør på teksten og snakk om teksten. Hvem snakker? Hvor er de? Hva gjør de? Hvem er Vidar? Hvor bor han? Hvor gammel er han?

Lese teksten

Strukturøvelse:

 • Hvor gammel er Vidar? Han er 34 år gammel
 • Hvor gammel er du? Jeg er…

Uttale: i-lyd (lang i-lyd/kort i-lyd) og sj-lyd (side 43 i tekstboka)

Tallene fra 21-1 milliard (side 40 i tekstboka)

 • Hvem – hvor – hva – hvor gammel (muntlig øvelse side 39 i tekstboka)
 • Kommentar til teksten Er du sjalu?: Hvorfor? Fordi…
  • Hvorfor spør du så mye? Fordi jeg er nysgjerrig.
 • Oppgaver 7, 8 og 9. (gå gjennom)
 • Kommunikative øvelser med telefonnummer og alder (kort)
 • Tall: grupper på 3 eller 4.

Alle skriver 3 tall fra 30-1000 – De andre skal gjette hvilket tall det er.

A og B: Si et tall. C: svarer ja/nei. A og B: spør Er det høyere eller lavere?

C svarer.

Hver person har 5 forsøk.

 • Tekst E i kiosken (spor 1-29) side 39 i tekstboka.
 • Substantiv entall +flertall ubestemt form (oppgåve 10-11 s. 39)
 • Hvordan sier vi priser (se også 40)
 • Hva koster et eple/det? Det koster…
  Hvor mye blir det? Det blir…
 • Se på tegninger side 41 (snakk om priser)
 • Hjemmearbeid til tirsdag 9. desember:
 • Tekst E – i kiosken (side 39)
 • Hør på og lær deg sammendraget side 40 (vi skal ha det som diktat på tirsdag)

Tirsdag 9. november og torsdag 11. november 

Substantiv

El sustantivo noruego tiene géneros: masculino, femenino y neutro. Su terminación puede variar de acuerdo con su género y su número.

El singuar (forma indefinida) – Entall (ubestemt form)
El artículo indefinido es en para el masculino y et para el neutro.
en bil
et bord

Para el femenino existen dos formas: ei y en (artículo indefinido)
ei/en jente

El plural (forma indefinida) – Flertall (ubestemt form)

No existe el artículo indeterminado del plural en noruego. Los sustantivos masculinos y femeninos acaban por lo general en –er en plural.

p.ej.: en bil – biler
ei/en dør – dører
et vindu-vinduer

Si el sustantivo ya acaba en –e, se le añade sólo una –r.

p.ej.: en sjokolade sjokolader
ei/en jente – jenter
et eple – epler

Los sustantivos neutros de una sola sílaba son por regla general invariables en plural.

p.ej.: et glassglass (un vasounos vasos)

et brødbrød (un panunos panes)

Diktat: sammendrag side 40 i tekstboka.

Pararbeid: se på tegningen side 41: snakke om priser. Hva kan du kjøpe i kiosken? Hva koster det? Hvor mye blir det? (eksempel dialog side 39 i tekstboka)

Uttrykk side 44 i tekstboka

Mitt skip er lastet med…(+substantiv i flertall)

Pararbeid: I kiosken (oppgave 14 side 40)

 • Hjemmearbeid til tirsdag 16. desember: Oppgave 17 side 41 i arbeidsboka
  • Skriv ned 10 viktige ord og uttrykk fra tema 3
  • Spør hverandre og forklar ordene på tirsdag.

Hjemmearbeid til tirsdag 13. januar:

 • lytteøvelse 26 side 44 i arbeidsboka (lydfil i Dropbox)
 • skriftlig oppgave etter tema 3 (til Bente): skrive biografi (oppgave 18 sid e 42 i arbeidsboka om Isabel og Jan) + en kjent person (una persona conocida) (en politiker, en musiker, en skuespiller, en filosof).

Norskkurset begynner igjen 8. januar 2015!

A1 (uke 9)

Undervisningsdagbok Uke 9 (24. og 26. februar 2014)

 1. Hvor skal du (dra)? Jeg skal på restaurant
  Hva skal du gjøre der? Jeg skal spise middag.
  Når skal du det? Jeg skal på restaurant og spise middag i kveld.
  (muntlig øvelse)
 2. Hvor skal fru Nilsen? (stedsadverb: hun går ut/inn, opp/ned, hjem / hun er ute/inne, oppe/nede, hjemme.
 3. Dramatisering av eventyret «Hvem skal bake og hvem vil smake?»
 4. Tema 6 På kjøpesenteret
  1. På parkeringsplassen / hos bakeren
  2. Hva kan vi kjøpe på et bakeri, i en kiosk?
  3. Vokabular side 52 i tekstboka
  4. Uttrykk: Å ha lyst til / å ha lyst på:
   Hva har du lyst til å kjøpe? Jeg har lyst til å kjøpe ferske rundstykker
   Hva har du lyst på? Jeg har lyst på sjokoladekake
  5. Adjektiv (ubestemt form) / la forma indeterminada del adjetivo: Los adjetivos se pospone al sustantivo en su forma positiva. Únicamente existe flexión en el caso de los sustantivos neutros, a los que se le añade una -t al final y en su forma plural se le añade al adjetivo una -e.
  6. Eksempel:Verbene være/bli + adjektiv: Etter verbene å være og å bli har adjektivet disse formene:Mask.: Gutten er/blir stor. En gutt er/blir stor.
   Fem.: Jenta er/blir stor. Ei jente er/blir stor.
   Nøytr.: Huset er/blir stort. Et hus er/blir stort.
   Plural: Kakene er/blir store. Mange kaker er/blir store.Substantivet kan være i bestemt eller ubestemt form.Adjektiv + substantiv i ubestemt formAdjektivet har disse formene når det er foran et substantiv i ubestemt form:

   Mask.: Det er en stor gutt.
   Fem.: Det er ei stor jente.
   Nøytr.: Det er et stort hus.
   Plural: Det er store kaker.

 1. Ejercicios el sustantivo/genero
 2. Ejercicios adjetivos y sustantivos
  Ejercicios adjetivos
 3. Strukturøvelse: å se god/godt/gode ut (tener buena pinta)

Kaffen ser god ut / Kaka ser god ut – Den ser god ut
Egget ser godt ut – Det ser godt ut
Rundstykkene ser gode ut – De ser gode ut

9. Hjemmearbeid: øve på adjektivene (se oppgave i Dropbox)

A1 uke 8

Undervisningsdagbok 17. og 19. februar 2014

Jeg fryser. Jeg tror jeg går inn. http://praktisknorsk2.cappelendamm.no/c342572/sammendrag/vis.html?tid=383526

Jeg fryser. Jeg tror jeg går inn.
Copyright: Praktisk norsk, Cappelen Damm.

 • Muntlig oppgave: Snakk sammen: hva skal du gjøre i morgen/neste uke? Når skal du gjøre det?
 • Hvorfor? Fordi? (oppgave 14 side 147). Hvorfor skal Sara spise lunsj? Fordi hun er sulten. (Hun skal spise lunsj fordi hun er sulten)
 • Repetisjon: Sara og Mario (oppgave 16 side 57 i arbeidsboka)
 • Retnings- og stedsadverb (adverbios de dirección/de lugar):
  side 51 i tekstboka, oppgaver nummer 17 og 18 side 58 i arbeidsboka
  Trabajamos con los adverbios de direccion/lugar.

  Hvor skal han/hun? (dinámico)         Hvor er han/hun? (estático)
  Han skal ut                                                                Han er ute
  Han skal inn                                                              Han er inne
  Han skal opp                                                             Han er oppe
  Han skal ned                                                             Han er nede
  Han skal hjem                                                          Han er hjemme

 • Andre stedsadverb: han kommer hit. Han er her. Han skal dit. Han er der. 

Oppgaver
Oppgaver med adverb

 • Lytteøvelse 28 side 61
 • Gruppearbeid (muntlig): På kafé. Du er på kafé og skal bestille noe å spise/drikke. Servitøren kommer med menyen.
 • «Hvem skal bake og hvem vil smake» (et eventyr).
 • Hjemmearbeid til mandag 24. februar: Les eventyret (vi skal dramatisere det på  mandag)
  Se bildet av fru Nilsen i Dropbox. Skriv hvor hun er / hvor hun skal.

  Copyright: Bente

  Hvem vil bake og hvem vil smake (copyright: Bente)

19.11.13 – Ukas språktrekk: Lange og korte adverb

Ay, esos adverbios de lugar!

Språkkalender 2013

Skjermbilde 2013-10-14 kl. 11.41.53

– «Hysj! Hva slags lyd er det?»

 1. «Det er noen som går opp.»
 2. «Det er noen som går oppe.»

Den lille «e-en» som utgjør forskjellen mellom «opp» og «oppe» impliserer en viktig betydningsforskjell. Mens formen «opp» indikerer bevegelse fra et sted til et annet, indiker «oppe» bevegelse på et definert område. Et annet eksempel er «Hun løper ut» og «Hun løper ute».

– «Han går opp trappa.»

– «Han går rundt oppe i leiligheten sin.»

I norsk finnes flere slike par, ofte kalt korte og lange adverb:

 • inn/inne
 • hjem/hjemme
 • ned/nede
 • fram/framme
 • bort/borte
 • hit/her
 • dit/der

(OH)

Vis opprinnelig innlegg

A1 – onsdag 6. februar og onsdag 13. februar

UNDERVISNINGSDAGBOK/DIARIO DE CLASE

1. Retnings- og stedsadverb (adverbios de dirección/de lugar):
side 51 i tekstboka, oppgaver nummer 17 og 18 side 58 i arbeidsboka
Trabajamos con los adverbios de direccion/lugar.
Hvor skal han/hun?                       Hvor er han/hun?
Han skal ut                                    Han er ute
Han skal inn                                  Han er inne
Han skal opp                                 Han er oppe
Han skal ned                                 Han er nede
Han skal hjem                                Han er hjemme
Oppgaver

2. Påpekende pronomen: Den – denne (pronombres demostrativos)
Algo que esta cerca: denne genseren – denne jakka – dette skjerfet – disse vottene
Algo que esta a distancia: den genseren – den jakka – det skjerfet – de vottene
side 58 i tekstboka, oppgave 4 side 63 i arbeidsboka.
Oppgaver på nett

3. I butikken – på kjøpesenteret
Pronombres para tiendas: i bokhandelen, i skobutikken, i sportsbutikken, i klesbutikken, i matbutikken
På kjøpesenteret
Hos bakeren, hos frisøren, hos legen, hos tannlegen

4. Adjektiv
Trabajamos con las formas del adjetivo en noruego
en god sjokolode – sjokoladen er god (masculino)
ei god bok – boka er god (femenino)
et godt eple – eplet er godt (neutro)
gode kaker – kakene er gode (plural)
Sobre la conjugacion de los adjetivos ver pagina 58 y 167 i tekstboka
Oppgaver adjektiv+substantiv
Oppgaver adjektiv 1
Oppgaver adjektiv 2
Oppgaver uttale (pronunciacion)

5. Tekst På kjøpesenteret (På parkeringsplassen / hos bakeren)
Leimos los textos pagina 52-53 (tekstboka) y trabajamos con el ejercicio 1 pagina 62 (arbeidsboka)
(el proximo dia vamos a trabajar con los precios y los colores)

6. Hjemmearbeid til onsdag 20. februar:
Oppgaver 13, 14 og 15 side 66 i arbeidsboka