A2 – lørdag 6. april 2013

Undervisningsdagbok

1. eksamen – gjennomgå / spørsmål

2. Fortell om hvordan du har feiret påsken.

3. Skriftlig gruppearbeid: Skriv tekstene om Teresa, John og Omar i 3. person.

3. Synes, tror og tenker:
Oppgave nr. 11 side 181
Oppgaver på nett
En forklaring på forskjellen

4. Plassering av ting: s. 138 i tekstboka: servise, bestikk og kjøkkenutstyr
Du finner vokabular i Lexins bildeordbok.

Se på bildet og forklar hvor tingene ligger/står

5. Lytteøvelse: 32 s. 189

Hjemmearbeid til lørdag 13. april:
1. Les godt å vite side 141.
3. les velkommen til bords! S. 137 + Uttrykk side 143

Flere oppgaver til kapittel 15