B1.1 uke 46

Undervisningsdagbok 12. november

Family Tree Embroidery

Family Tree Embroidery (Photo credit: TinyApartmentCrafts)

1. Jobb og CV. Vi leste jobbannonser for å finne hvilken kompetanse og personlige egenskaper arbeidsgivere søker.
Noen uttrykk: å ha erfaring fra tilsvarende oppgaver, å være resultatorientert, å være detaljorientert,  å ha konkurranseinstinkt, å være kreativ, å være i godt humør, å være blid, å være serviceinstilt, å ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, å ha datakunnskaper, å være selvstendig, å ha gode kommunikasjonsevner.

Hvordan er du på jobben? Ta denne testen hos Aftenposten.

2. Tema 2: Familie og hverdagsliv
Læringsmål (objetivos comunicativos):

Tema: familen før og nå, kjønnsroller og barneoppdragelse, samlivsformer, kjærlighet og forelskelse.
Grammatikk: Pronomen: eieform, Verb: preteritum og perfektum, synes og tro.

2.1. Repetisjon av familieord
Familie og slekt* (vokabular)
Ord om slekt og familie
*slekt=familia, parentela f;(avstamning, ætt) linaje m, estirpe, progenief (ordnett.no)

Oppgave familieord
2.2. Muntlig og skriftlig: Intervjue hverandre om familien. Ta notater og fortell til de andre gruppene.

2.3. Daglige rutiner: Mandag morgen
Beskriv bildet side 10. Hva gjør gutten? Hva spiser/drikker han? Hvor er glasset/mobilen? Ojo: verb ligge og stå

Oppgaver: ligge eller legge?

Lå eller la?

Muntlig: Fortell hverandre hva dere gjør om morgenen (Ojo: ordstilling. Klokka 9 står jeg opp. Etterpå spiser jeg. Jeg går på jobb klokka 7.30)

2.4. Tekst. Høre og lese teksten Mandag morgen side 11.

Hjemmearbeid til tirsdag 19. november

1. Riktig eller galt? Oppgave 1 side 19 i arbeidsboka
2. Les teksten Bestefar forteller side 12 og 13 i tekstboka. Informasjon om hvordan du kan jobbe med tekster hjemme
3. Lag tre spørsmål fra teksten

A2: lørdag 12. januar 2013

Harry Potters familietre. En modifisert utgave...

Harry Potters familietre. En modifisert utgave av det engelske familietreet (Photo credit: Wikipedia)

1. TELEFONSAMTALER:
Lytteøvelse: 31 side 148 i arbeidsboka
Muntlig øvelse/pararbeid: Lag korte telefonsamtaler (ta utgangspunkt i oppgave 18 s. 144, se uttrykk i tekstboka s. 114).

2. KAPITTEL 13 FAMILIE OG SAMLIV
Familien min: jeg fortalte om familien min.
Familieord (husk at mange har uregelrett bøyning)
besteforeldre: bestefar og bestemor (farfar/farmor og morfar/mormor)
foreldre: far og mor
barn: sønn og datter
søsken: bror og søster
barnebarn: sønnesønn/sønnedatter og dattersønn/datterdatter
søskenbarn: fetter og kusine
tantebarn/onkelbarn: nevø (brorsønn/brordatter) og niese (brordatter/søsterdatter)
svigerforeldre: svigerfar (faren til min ektefelle/partner) og svigermor (mora til min ektefelle/partner)

NB! se bøyning av familieord side 123 i tekstboka
en far – faren – fedre – fedrene
ei/en mor – mora/en – mødre – mødrene
en bror – broren – brødre – brødrene
ei/en søster – søstera/en – søstre – søstrene
ei/en datter – dattera/en – døtre – døtrene
et barn – barnet – barn – barna

Oppgaver familieord 1
Oppgaver familieord 2
Oppgaver familieord 3

Lexin bildeordbok Familie og slekt

Repetisjon av eiendomspronomen: faren min, mora mi, barnet mitt, søskenbarna mine (se kapittel 9 i tekst- og arbeidsboka).
Eiendomspronomen: oppgaver 5 til 7 side 151-152

3. Gruppearbeid/muntlig og skriftlig: Beskriv bildene side 118 i tekstboka. Fortell om familiene og slektsforhold. Hvem er de? Hvor bor de? Bruk fantasien!

4. Hør og les teksten «Familiebilder» side 115
Forklare nye ord og stille spørsmål fra teksten.
Oppgaver: 1 og 2 s. 150

5. Hjemmearbeid/lekser til neste lørdag:
Fortell om familien din (skriftlig/presenteres muntlig i grupper)
– presenter familiemedlemmene
– lag et slektstre (árbol genealógico)
– hvor kommer familien/slekten din fra?
– er du i slekt med noen kjente personer?