B1.1: Menn tåler ikke å shoppe! Farlig for kvinner å gifte seg!

Undervisningsdagbok uke 15 (8. april 2014)

Menn tåler ikke å shoppe! Photo: Gualberto107/freedigitalphotos.net

Menn tåler ikke å shoppe!
Photo: Gualberto107/freedigitalphotos.net

 1. Nyheter: snakke om aktuelle nyheter. Hvilke nyheter interesserer deg?
 2. Artikler: les artiklene «Menn tåler ikke å shoppe» og «Farlig for kvinner å gifte seg!» (side 57 og 58 i AB). Fortell hverandre hva artiklene handler om.
 3. Sammensatte ord:

4. Diktat 25 side 67

5. Hva mener du? oppgave 11 side 59

6. Det kommer an på…/det spørs…(oppgave 23 side 66)

7. Hjemmearbeid til etter påske (22. april)

 • Skriftlig: Skriv en kort biografi (ikke kopi fra Wikipedia!) til fem personer som er aktuelle i mediene. Forklar hvorfor de er aktuelle?
 • Tekst: les «Hva liker du best på skolen? (side 50) og «Hva slags skole vil vi ha?» (side 51 i tekstboka)

¿Necesitas repasar la gramática noruega? Repasa con los ejercicios de los tres niveles de noruego en la página web de la Universidad de Oslo

 

A2 uke 15: lørdag 13. april

Undervisningsdagbok

 • Fortell om en norsk eller spansk tradisjon du liker.
  Hvilken tradisjon liker du best? Hvorfor?
 • Mye eller mange? mye med utellelige substantiv (incontables), mange med tellelige substantiv (contables).
  OJO! Algunas palabras se puden endender como contables e incontables–mye-mange penger/mye/mange poteter.Utellelige ord står som regel i entall: mange elger – det er mye elg i skogen. Her er det mange fine steiner. Det er mye stein her i landet. Det er mange fjell i Spania. Det er mye fjell i Spania.

Oppgaver: 7 side 180 + strukturoppg. 23 s. 186 i LB
Oppgave

 • uttrykk og vokabular:
 • gruppearbeid: oppgave 10 side 181 i arbeidsboka.
 • lytteøvelse: Hva sier du? oppgave 30 side 188 i arbeidsboka
 • Sammensatte ord.
  substantiv + substantiv: sommersko, arbeidsbok, lammekjøtt
  (el ultimo elemento decide el genero, a veces se emplea las letras de nexo -s/-e)
  verb+substantiv: lesebok
  adjektiv+substantiv: norsklærer
  substantiv+adjektiv: fargerik (har mange farger): en fargerik kjole

Se en god forklaring på sammensatte ord her.

Oppgaver 14 si. 183 i AB.
Samtale: Hva ser dere på bildet? s. 184 i arbeidsboka. Lag sammensatte ord med jul: et juletre, et julenek, en juleduk, julekaker, julenisse, osv.

Oppgaver på nett

Kampanje ortografi

Hvis du er opptatt av orddeling kan du melde deg inn i foreningen Astronomer mot orddeling

 • Hjemmearbeid til lørdag:
  Oppgaver 12 og 13 side 182 i arbeidsboka
 • Lytteøvelse 31 side 188 i arbeidsboka (du finner audio i Dropbox)