A1 Tema 3 En god venn

Tema 3 En god venn

Kompetansemål/domene:
personlig/relasjoner til andre: møte folk, invitere noen, inngå avtaler, handle i kiosken/priser

Jeg kan:

 • forstå og snakke om priser og tall
 • handle i kiosken
 • invitere noen
 • lage en avtale

Grammatikk: tallord. Pronomen (objektsform). Substantiv (ubestemt form entall og flertall). Stedsadverb (her-hit. der- dit.)

Uttale: i-lyd, sj-lyd/kj-lyd.

Skriftlig oppgave etter tema 3: skriv en biografi (Isabel Santos og Jan Eriksen oppgave 18 side 42 i arbeidsboka) + en kjent person (politiker, musiker, skuespiller, filosof, venn).

Nettoppgaver
Ord og uttrykk

Logg (dagbok) 25. og 27. november 2014

Hjemmearbeid til mandag 25. november:

Lovers In Black And White

På fest (tekst A side 34)

Pablo har fest. Irina kommer.

Irina sier: Jeg har en gave til deg. Hun gir ham en gave.

Personlige pronomen (subjekt)

Subjektformene (jeg, du, han/hun/den/det, vi, dere, de) når pronomenet er subjekt i setningen:
Jeg ser på tv
Vi spiser frokost

Personlige pronomen objekt

Objektformene (meg, deg, ham/henne/den/det, oss, dere, dem) når pronomenet er objekt i setningen eller står etter en preposisjon:

Irina gir en gave til Thomas (Hun gir ham en gave)
Pablo snakker med Irina (Han snakker med henne)
Irina hilser på Thomas (Hun hilser på ham)
Irina og Pablo hilser på Thomas (De hilser på ham)
Thomas snakker med Irina og Pablo (Han snakker med dem)

Oppgaver 

Om personlige pronomen

På fest (tekst B side 35) Pararbeid: lag dialogen mellom Thomas og Irina (oppgave 1 side 34)

Hør dialogen etterpå. Les sammendraget og svar på spørsmål side 35 i tekstboka.

Tirsdag 2. og torsdag 4. november

Talldiktat (fra 1-20)

 • A spør B: Hva er telefonnummeret ditt?

B svarer: Det er…
A gjentar telefonnummeret.
Gjenta 3 til 5 ganger med forskjellige klassekamerater.

Tekst D Er du sjalu?
Lytteforståelse: hør på teksten og snakk om teksten. Hvem snakker? Hvor er de? Hva gjør de? Hvem er Vidar? Hvor bor han? Hvor gammel er han?

Lese teksten

Strukturøvelse:

 • Hvor gammel er Vidar? Han er 34 år gammel
 • Hvor gammel er du? Jeg er…

Uttale: i-lyd (lang i-lyd/kort i-lyd) og sj-lyd (side 43 i tekstboka)

Tallene fra 21-1 milliard (side 40 i tekstboka)

 • Hvem – hvor – hva – hvor gammel (muntlig øvelse side 39 i tekstboka)
 • Kommentar til teksten Er du sjalu?: Hvorfor? Fordi…
  • Hvorfor spør du så mye? Fordi jeg er nysgjerrig.
 • Oppgaver 7, 8 og 9. (gå gjennom)
 • Kommunikative øvelser med telefonnummer og alder (kort)
 • Tall: grupper på 3 eller 4.

Alle skriver 3 tall fra 30-1000 – De andre skal gjette hvilket tall det er.

A og B: Si et tall. C: svarer ja/nei. A og B: spør Er det høyere eller lavere?

C svarer.

Hver person har 5 forsøk.

 • Tekst E i kiosken (spor 1-29) side 39 i tekstboka.
 • Substantiv entall +flertall ubestemt form (oppgåve 10-11 s. 39)
 • Hvordan sier vi priser (se også 40)
 • Hva koster et eple/det? Det koster…
  Hvor mye blir det? Det blir…
 • Se på tegninger side 41 (snakk om priser)
 • Hjemmearbeid til tirsdag 9. desember:
 • Tekst E – i kiosken (side 39)
 • Hør på og lær deg sammendraget side 40 (vi skal ha det som diktat på tirsdag)

Tirsdag 9. november og torsdag 11. november 

Substantiv

El sustantivo noruego tiene géneros: masculino, femenino y neutro. Su terminación puede variar de acuerdo con su género y su número.

El singuar (forma indefinida) – Entall (ubestemt form)
El artículo indefinido es en para el masculino y et para el neutro.
en bil
et bord

Para el femenino existen dos formas: ei y en (artículo indefinido)
ei/en jente

El plural (forma indefinida) – Flertall (ubestemt form)

No existe el artículo indeterminado del plural en noruego. Los sustantivos masculinos y femeninos acaban por lo general en –er en plural.

p.ej.: en bil – biler
ei/en dør – dører
et vindu-vinduer

Si el sustantivo ya acaba en –e, se le añade sólo una –r.

p.ej.: en sjokolade sjokolader
ei/en jente – jenter
et eple – epler

Los sustantivos neutros de una sola sílaba son por regla general invariables en plural.

p.ej.: et glassglass (un vasounos vasos)

et brødbrød (un panunos panes)

Diktat: sammendrag side 40 i tekstboka.

Pararbeid: se på tegningen side 41: snakke om priser. Hva kan du kjøpe i kiosken? Hva koster det? Hvor mye blir det? (eksempel dialog side 39 i tekstboka)

Uttrykk side 44 i tekstboka

Mitt skip er lastet med…(+substantiv i flertall)

Pararbeid: I kiosken (oppgave 14 side 40)

 • Hjemmearbeid til tirsdag 16. desember: Oppgave 17 side 41 i arbeidsboka
  • Skriv ned 10 viktige ord og uttrykk fra tema 3
  • Spør hverandre og forklar ordene på tirsdag.

Hjemmearbeid til tirsdag 13. januar:

 • lytteøvelse 26 side 44 i arbeidsboka (lydfil i Dropbox)
 • skriftlig oppgave etter tema 3 (til Bente): skrive biografi (oppgave 18 sid e 42 i arbeidsboka om Isabel og Jan) + en kjent person (una persona conocida) (en politiker, en musiker, en skuespiller, en filosof).

Norskkurset begynner igjen 8. januar 2015!

A1 – uke 47 (18.-20. november)

Undervisningsdagbok uke 47

Pølse med brød

Pølse med brød (Photo credit: cyclonebill)

Tema 3 – Familien Dahl
Læringsmål: Familie, mat og måltider
Spørre om navn, alder, adresse.
Uttrykke seg i kiosken. Spørre hvor ting er. hvorfor…fordi…
grammatikk: substantiv: entall og flertall. Den, det, de. Tallord: grunntall

 • Oppgaver 2, 3 og 5 side 30 og 31
 • I kiosken 
 • Tall 1-100 000 000, diverse kommunikative øvelser med tall, talldiktat.
 • Substantiv flertall: en avis – mange aviser, ei bok – mange bøker – et eple – mange epler (les om substantiv side 34 i arbeidsboka og her.
 • Tekst side 29 (pararbeid: lese og lage flere dialoger)
 • Pris: Hvor mye koster det? Hvor mye blir det?
 • Hvor mye koster stolen/boka/mobilen/glasset? Svar: Stolen/den koster … boka/den koster…mobilen/den koster…glasset/det koster…
 • Pronomen den, det, de
 • Oppgaver pronomen den/det
 • Hjemmearbeid til mandag 25. november:
 • Skriftlig (para entregar por escrito): oppgave 7 og 8 side 32 i arbeidsboka

Just for fun: Pølse med brøl!
(brøl = grito)

A1 – uke 8 mandag 18. februar og onsdag 20. februar

Undervisningsdagbok

Mandag 18. februar:

Repetisjon adjektiv

 1. Los adjetivos aparecen delante de un sustantivo en su forma positiva. Únicamente existe flexión en el caso de los sustantivos neutros, a los que se les
  añade una -t al final.
  En su forma plural se le añade al adjetivo una -e.
  Ejercicios el sustantivo/genero
  Ejercicios adjetivos y sustantivos
  Ejercicios adjetivos
Masculino Femenino Neutro
singular en god bil ei god kake et godt flagg
plural gode biler gode kaker gode flagg

2. Strukturøvelse: å se god/godt/gode ut (tener buena pinta)
Kaffen ser god ut / Kaka ser god ut – Den ser god ut
Egget ser godt ut – Det ser godt ut
Rundstykkene ser gode ut – De ser gode ut

3. Demostrativer (pronombres demostrativos)

Este (cerca)

ese/aquel (mas lejos)

masculino denne

den

femenino denne

den

neutro dette

det

plural disse

de

4. Priser (precios)Hva koster det? Hvor mye koster det?Hva koster kaka/ei kake? Den koster 17 kroner

Hva koster rundstykket? Det koster 10 kroner
Hva koster grovbrødene? De koster 9,90 kroner
NB! Precios con decimales:
9,90,- : vi sier ni nitti (ni kroner og nitti øre)

5. Samtale: spør hverandre om priser
Lytteøvelse priser
6. Lytteøvelse: uttale og repetisjon av tall oppgave 21 og 22 side 68 og 69 i arbeidsboka
Uttale: http://pavei2004.cappelendamm.no/6/9.html
7. Repasar los ejercicios hechos en casa sobre adjetivos
8. Klær (ropa)
å ha på seg – llevar puesto
Hva har du på deg? Jeg har genser og bukser på meg. Han/hun har sko på seg. Vi har vinterjakker på oss. Dere har grønne kjoler på dere. De har blå skjorter på seg.
Vokabular og samtale: se på bildet side 56. Hva ser du? Hva har de på seg?

9. Lekser til mandag 25. februar: oppgaver 16 og 17 side 67 i arbeidsboka, les teksten side 54 i tekstboka «Et godt tilbud». Hva forstår du? Haz un resumen oral del texto

God helg!