B1.1: Menn tåler ikke å shoppe! Farlig for kvinner å gifte seg!

Undervisningsdagbok uke 15 (8. april 2014)

Menn tåler ikke å shoppe!  Photo: Gualberto107/freedigitalphotos.net

Menn tåler ikke å shoppe!
Photo: Gualberto107/freedigitalphotos.net

  1. Nyheter: snakke om aktuelle nyheter. Hvilke nyheter interesserer deg?
  2. Artikler: les artiklene «Menn tåler ikke å shoppe» og «Farlig for kvinner å gifte seg!» (side 57 og 58 i AB). Fortell hverandre hva artiklene handler om.
  3. Sammensatte ord:

4. Diktat 25 side 67

5. Hva mener du? oppgave 11 side 59

6. Det kommer an på…/det spørs…(oppgave 23 side 66)

7. Hjemmearbeid til etter påske (22. april)

  • Skriftlig: Skriv en kort biografi (ikke kopi fra Wikipedia!) til fem personer som er aktuelle i mediene. Forklar hvorfor de er aktuelle?
  • Tekst: les «Hva liker du best på skolen? (side 50) og «Hva slags skole vil vi ha?» (side 51 i tekstboka)

¿Necesitas repasar la gramática noruega? Repasa con los ejercicios de los tres niveles de noruego en la página web de la Universidad de Oslo