A2: undervisningsdagbok (uke 42-43)

Undervisningsdagbok (diario de clase):

Uke 42

Hvem Hva Hvor
Hvem Hva Hvor (Photo credit: Ti.mo)

Læringsmål (objetivos comunicativos):

 •            Daglige rutiner og aktiviteter (hjemme og på arbeid)
 • ·         Verbtidene (repetisjon): Presens, preteriteritum, perfektum

  Vi jobbet med verbtider (spesielt perfektum)

Les mer om preteritum/perfektum

 1. Samtale med verb: Hva gjør du i fritida? Hva gjorde du i går? Hva har du gjort?

Oppgaver med preteritum og perfektum

2.      Gruppearbeid 4: beskriv bildet på side 104 i arbeidsboka

·         Beskriv bildet. Ta notater. Spør hverandre eller andre grupper om nye verb.
Fortell en historie i fortid

·         For eksempel: I går var det søndag og det var mange mennesker i parken…

3.      Leseforståelse:
Hva har hun gjort? hør på og les teksten s. 89 i tekstboka

4.      Lytteøvelse nr. 21 side 120 i arbeidsboka (du finner teksten i Dropbox)

5.      Hva gjør dere hjemme? s. 113 i AB

Uke 43

Kapittel 11 Litt om Norge
Læringsmål (objetivos comunicativos):

 • ·         Fortelle om klima og natur i Norge (og i Spania). Beskrive stedet man bor på.
 • ·   Uttrykke tall og størrelser.
 • ·         Spørre om veien, forklare hvor steder ligger og hvordan man kommer dit.
 • ·         Grammatikk: bestemt form av adjektivet, mange og mye.
 • ·         Samfunnskunnskap: Landsdeler, fylker og kommuner i Norge. Klima og natur
 1. Tekstboka s. 99: se på kartet og fortell hvilke byer du har vært i eller hvor du har lyst å reise. Hvilke steder liker du best?
 2. Gruppearbeid: beskriv ett av bildene på side 98. Hva ser dere på bildet? Hvordan er naturen? Hvor er det? Gruppene presenterer bildet for andre i klassen, og de snakker om hvor de har lyst til å dra, og hvor de ikke har lyst til å dra. (bildene viser Lofoten, Geirangerfjorden, en gård på Østlandet og en by på Sørlandet)
 3. Lytte- og leseforståelse: «Norge er langt og smalt», les teksten side 99 i tekstboka.

4.      Lag spørsmål: for eksempel: Hvor mange kilometer er det fra nord til sør? Og fra øst til vest? Hvordan er klimaet langs kysten? Hvordan er klimaet inne i landet? Hvordan er naturen i Norge? Hvordan er naturen på Vestlandet? (mange lange fjorder, og høye, bratte fjell)

Pararbeid: beskriv naturen, oppgave 2, s. 124

6.      Hjemmearbeid/lekser:

a.       Hva betyr preposisjonene? Fra nord til sør, fra øst til vest, sør for, langs (a lo largo de), Inne i, om vinteren, om sommeren (i vinter, i sommer), i landet, av Norge, på Vestlandet, i Nord-Norge, i pent vær, på fjellet Merk:   øy, Vestlandet) Merk: i Nord-Norge, Sørlandet
i Sør-Norge, på Vestlandet
i Midt-Norge, på Østlandet
i Trøndelag

b.      Fortell om et sted i Norge. Se på videoen om Norge og det interaktive kartet.
(no cambies a la versión española de la página)

Finn et sted du liker!
Fortell om stedet:
For eksempel:
Hvor ligger det? (landsdel, fylke, kommune?)
Hvordan er naturen/klimaet?
Hva kan du se/ gjøre der?
Hva heter nærmeste by? / flyplass?
Ligger det ved kysten eller inne i landet?
Er det stort eller lite?
Vil du dra dit om sommeren eller vinteren?

 Finn ditt reisemål i Norge langs kysten, ved fjordene, i en storby eller på høyfjellet.  Norge er et langt og smalt land (se videoen)!