A2 uke 48

telefon

telefon (Photo credit: Leif (Bryne))

Undervisningsdagbok 25. og 27. november 2013

  • Leddsetninger (oraciones subordinadas)

Adverb som ikke, alltid, aldri, nok, gjerne, heller,  osv kommer foran verbet i leddsetninger. Leddsetningen kan stå først eller sist. Husk komma når den står først i setningen.

Eksempel: Du kommer for sent hvis du ikke går nå eller Hvis du ikke går nå, kommer du for sent
(se i tekstboka side 113 og 161)

Leddsetninger
Subjunksjoner
Setningsadverb

Gruppearbeid: oppgaver med at og om 3 side 137 og 4 side 138 (arbeidsboka)

Tekstarbeid: Sammendrag Marek: les teksten i indirekte stil: Marek sier at…

Jeg lurer på om (me pregunto si)…
oppgave 15 side 143 og oppgave 30 side 148

Strukturøvelse derfor-fordi: nr. 26 side 146

Oppgaver med leddsetninger og ordstilling:
Indirekte setninger (med at)
Spørrende leddsetninger (oraciones subordinadas interrogativas)
Subjunksjoner
Ordstilling

  • Vokabular: I klasserommet s. 141 i arbeidsboka.
    Finn seks forskjeller ved å spørre om de andres bilder.
  • Telefonsamtaler

Hva sier du i telefonen:  telefonsamtaler (uttrykk tekstboka side 114)
Oppgave 18 s. 144

Lytteøvelse: pararbeid. Hvert par forbereder en dialog og spørsmål. Dialogene leses opp på mandag.

  • Hjemmearbeid til mandag 2. desember:

Lytteøvelse: hør på teksten om Vegard (mp3 i Dropbox) og skriv et sammendrag. Svar på spørsmål side 147 (rett eller galt?)
(Listening para preparar en casa: escucha el texto sobre Vegard (encuentras el audio en mp3 en Dropbox) y escribe un resumen de lo que oyes.
Contesta las preguntas del ejercicio 37 de la pag. 147 (arbeidsboka)