B1.1: Menn tåler ikke å shoppe! Farlig for kvinner å gifte seg!

Undervisningsdagbok uke 15 (8. april 2014)

Menn tåler ikke å shoppe! Photo: Gualberto107/freedigitalphotos.net

Menn tåler ikke å shoppe!
Photo: Gualberto107/freedigitalphotos.net

 1. Nyheter: snakke om aktuelle nyheter. Hvilke nyheter interesserer deg?
 2. Artikler: les artiklene «Menn tåler ikke å shoppe» og «Farlig for kvinner å gifte seg!» (side 57 og 58 i AB). Fortell hverandre hva artiklene handler om.
 3. Sammensatte ord:

4. Diktat 25 side 67

5. Hva mener du? oppgave 11 side 59

6. Det kommer an på…/det spørs…(oppgave 23 side 66)

7. Hjemmearbeid til etter påske (22. april)

 • Skriftlig: Skriv en kort biografi (ikke kopi fra Wikipedia!) til fem personer som er aktuelle i mediene. Forklar hvorfor de er aktuelle?
 • Tekst: les «Hva liker du best på skolen? (side 50) og «Hva slags skole vil vi ha?» (side 51 i tekstboka)

¿Necesitas repasar la gramática noruega? Repasa con los ejercicios de los tres niveles de noruego en la página web de la Universidad de Oslo

 

B1.1: medier og kommunikasjon

Undervisningsdagbok uke 14 (1. april 2014)

Photo: Renjith krishnan/freedigitalphotos.net

Photo: Renjith krishnan/freedigitalphotos.net

Tema 4: medier og kommunikasjon

 1. Intro: Snakk om bildene side 39 (hva gjør de? Hvilke medier bruker de?

Hvilke medier bruker dere/bruker dere ikke?

Hva bruker du internett/sosiale medier til? Hva gjør du på nettet?

Hvordan holder du deg oppdatert?

Hjemmearbeid: norske medier (aftenposten.no, dagbladet.no, dn.no, kk.no)

Hvilke seksjoner har avisen/nettavisen?

Utenriks, innenriks, politikk og samfunn, nyheter, kultur, sport,
hvordan er bildene? hvem er målgruppen?

 1. Uttale: typisk norsk? Snakke sammen to og to om hva som er typisk for norsk aksent. Lag noen setninger (5) dere leser som om dere var en nordmann. Etterpå leser dere setningene med spansk aksent.
 2. Tekst:  Et møte: hør teksten to ganger (siste gangen) gjenta.
  les dialogen som om dere var nordmenn.
 3. Parøvelse: lag tre spm. hver til teksten.
 4. Oppgave 2, 3 og 4 side 54 i arbeidsboka.
 5. Hjemmearbeid:
  1. oppgave 5 og 6 side 55
  2. Skriftlig: lag en liste over fem nyheter som interesserer deg. Søk i norske nettaviser (www.aftenposten.no, http://www.dagbladet.no, http://www.dn.no, http://www.vg.no, http://www.dagsavisen.no, etc.)
  3. Tekst: les annonsene side 57 og 58. Skriv ned ord du ikke forstår. (Vi skal jobbe med tekstene på tirsdag.)

Typisk norsk? (En presentasjon av hva som er typisk for norsk språk)

B1.1 uke 13

Undervisningsdagbok tirsdag 25. mars 2014

Photo by markuso/ freedigitalphotos.net

Photo by markuso/
freedigitalphotos.net

1. Kike forklarer hvordan vi lager deilig spansk potetomelett. Nam-nam!

2. Adjektiver: gruppearbeid oppgaver 17, 18 og 19 side 50 i arbeidsboka.

3. Muntlige oppgaver: Hvordan har de det? Hvorfor?
(Oppgave 20 side 51 i arbeidsboka: beskriv bildene i arbeidsboka oppgave 20 side 51)

4. Lag en historie: fire bilder. Hvorfor er dama forskrekket? Hva har skjedd?
Hvem er dama paa balkongen? Kjenner de hverandre? Hva sier de?

5. Gjett hvem: gruppene beskriver tre personer hver og de andre gjetter hvem de tenker paa.

Svar med ja eller nei.

6. Hjemmearbeid til tirsdag 1. april: