A1: onsdag 28. november 2012

Tekst: I kiosken side 29 i tekstboka
Vi gikk gjennom substantivene (kjønn, entall og flertall) i teksten.

Bestemt form av substantivet

Entall (singular) Flertall (plural)
Ubestemt
form (forma indeterminda)
Bestemt
form (determinada)
Ubestemt
form (forma indeterminada)
Bestemt
form (forma determinada)
Hankjønn (en) gutt gutten gutter guttene
Hunkjønn (ei/en) jente jenta jenter jentene
Intetkjønn (et) hus
(et) eple
huset
eplet
hus
epler
husene/husa
eplene/epla
Hvilket kjønn?¿Cómo identificar el género?
Hay pocas reglas para identificar el género, se recomienda aprender el género con el sustantivo
Algunas reglas:
Hankjønn:
– Sustantivos que terminan en –else, -het og –sjon son masculinos
– La mayoría de las profesiones son masculinas: en ingeniør, en arkitekt, en sykepleier, en lærer
Intetkjønn
– La mayoría de las palabras que terminan en –ent son neutro: et komplement, et departement

Oppgave: bøy substantivene

El diccionario Bokmålsordboka online te proporciona información sobre códigos gramaticales y los modelos de conjugación de los sustantivos, los adjetivos y los verbos noruegos. Un ejemplo de búsqueda:

Du kan slå opp i Bokmålsordboka på substantivet jente.

Tilslagsord Artikkel fra Bokmålsordboka
jente jentef1el.m1 (norr genta, av gant ‘spøk, fjas’)

Kodene f1 og m1 forteller deg hvordan du kan bøye dette substantivet. Når du klikker på én av dem, får du opp et eksempel som viser bøyinga.

Entall Flertall
Ubestemt form Bestemt form Ubestemt form Bestemt form
f1 Ei jente jenta jenter jentene
m1 En jente jenten jenter jentene

 Den, det og de (pronomen)
oppgave 12 side 34 og lytteoppgave 28 s. 39

Muntlig oppgave (pararbeid)
Oppgave 13 side 35 I kiosken

Hjemmearbeid/lekser til mandag:
I arbeidsboka: oppgaver 16 (side 35) og 17 (side 36)

Tøffelhelt

En tøffelhelt er en «ektemann som er under tøffelen».
I følge spansk-norsk ordbok:

Der Pantoffelheld

Der Pantoffelheld (Photo credit: chroemli_me)

tøffelhelt m
calzonazos, marido m dominado por su mujer
trad. literal: «heroe de zapatillas»
Litt etymologi: uttrykket kommer fra tysk «unter dem Pantoffel stehen» og ble nevnt i et dikt av Meier Helmbrecht på 1200-tallet. Skoen eller tøffelen er symbol på makt. På tysk heter det Pantoffelheld.
Kilde: Kjell Ivar Vannebo Katta i sekken og andre uttrykk, Cappelen 2006
Er du en tøffelhelt? Ta testen!