Muntlige presentasjoner: retorikk

De fem retoriske fasene kan være nyttige når vi skal forberede en muntlig framføring. Disse fasene gir oss en struktur å jobbe med.

  1. Inventio: Hva skal jeg si?

Hvem skal du snakke for? Hva skal du snakke om? Hva er innholdet? Avklar kommunikasjonssituasjonen. Bruk for eksempel tankekart.

  1. Dispositio: Hvordan organiserer jeg informasjonen?

Det kan være lurt å lage en disposisjon for framføringen din. En disposisjon inneholder en innledning, en hoveddel og en konklusjon. Hvordan vil du innlede? Hva skal hoveddelen bestå av? Hvordan vil du avslutte? Det å ha en rød tråd i et foredrag gjør at lytteren henger bedre med. En god disposisjon kan også tydeliggjøre argumentasjonen din, altså logos.

  1. Eloquito: Hvordan velger jeg riktige ord og uttrykk?

Hvordan snakker jeg? Hvilke ord skal jeg bruke? Hva slags stil egner seg for presentasjonen min? Kommunikasjonssituasjonen vil langt på vei avgjøre dette. Skal du snakke objektivt og saklig, eller kan du legge inn litt humor underveis? Ofte kan bruk av humor lette litt på trykket, men det egner seg ikke nødvendigvis i alle sammenhenger. Det kan være nyttig å lese høyt gjennom manuset. Ofte kan en formulering virke kjempegod på papiret, men i det man leser den høyt, høres det rart ut. Husk at det er viktig med et presist og korrekt språk også når man snakker. Bruk av upresise ord som ”ting” eller overdreven bruk av ”ehmm” eller ”liksom” bør unngås. Husk at språket er viktig for din etos. Jobb også mye med uttalen din (uttale av ord, intonasjon og rytme).

  1. Memoria: Hvordan husker jeg det jeg skal si?

Å holde en framføring uten bruk av manus er positivt. Dersom du har øvd godt gjennom det du skal si, er det fullt mulig å lære seg foredraget utenat. Noen synes det hjelper å ha noe å holde i når man skal framføre, og dersom du trenger en huskelapp, kan du lage små kort med stikkord. Ikke stå og vift med store ark. Det svekker din etos og kan virke forstyrrende på mottakerne. Øv gjennom det du skal si minst to ganger. Stå gjerne foran speilet og se på deg selv når du snakker. Hvordan står du? Hva gjør du med armene? Smiler du? Dersom dere er to som skal framføre sammen, er det viktig at dere har diskutert hvem som skal si hva, og ikke minst – at dere har øvd gjennom hele framføringen deres!

  1. Actio: Hvordan presenterer jeg?

Hvordan skal jeg framføre? Hva skal jeg ha på meg? Hvordan vil jeg framstå? Klær kan være avgjørende for din etos, i alle fall ved et førsteinntrykk. Har man først gitt et godt førsteinntrykk, er det lettere å få mottakerne med seg videre i presentasjonen. Du kan også spille på mottakernes følelser ved å bruke patos, og det skader sjelden å smile.

Du kan bruket et presentasjonsverktøy når du framfører. Det kan være PowerPoint (Microsoft), Impress (Open Office) eller KeyNote (Mac), eller du kan forsøke deg på å lage en Prezi, som du finner beskrevet her.

Det finnes både gode og dårlig presentasjoner, og dette blir tatt opp i presentasjonen ”Death By Powerpoint” som du gjerne kan kikke på. Kanskje får du noen gode ideer til hvordan du kan utnytte dette verktøyet bedre.

Generelle tips for en god presentasjon:

Husk at retorikken kan hjelpe deg når du skal lage en presentasjon!

  • Bruk gode og presise stikkord. Ikke bruk for lange setninger, og for all del ikke skriv alt du skal si på lysbildene.
  • Bruk din kunstneriske sans og tenk helhet når det gjelder bildevalg, tekst, skrifttype og fargebruk.
  • Vær kreativ! Forsøk å lage lysbilder med enkeltord og/eller bare bilder.
  • Bildebruk: Kan du erstatte noe tekst med bilder? Husk også å tenke gjennom hvilken funksjon bildene skal ha. Skal de forklare det du sier? Skal de utfylle det du sier? Skal de stå i kontrast til det du sier? Eller kanskje du vil spille på mottakernes følelser med bildene dine? Husk også kildebruk når det gjelder benyttelse av andres bilder. Det kan du leser mer om til slutt i dette kapitlet.
  • Skriv korrekt! Skrivefeil er lite sjarmerende og bygger ikke opp under din etos. Be noen lese gjennom presentasjonen din før du framfører. Ofte blir man blind på egne skrivefeil.

På nettstedet Ted kan du se mange eksempler på presentasjoner. Se, lær og hent inspirasjon! Du kan også finne morsomme bakgrunner til bruk i powerpoint på denne nettsiden:

Les om retorikk på spansk

Tips og råd om presentasjoner

Om retorikk og arven etter Aristoteles

Muntlig prosjekt/proyecto oral

Mål (objetivo):

·         Praktisere ord og uttrykk du har lært løpet av kurset (practicar vocabulario y estructuras trabajadas durante el curso)

·         Jobbe med uttale og framføring på norsk (Trabajar con la pronunciación y la presentación de un tema en noruego)

Husk at:

·         Læreren og medstudentene må forstå hva du snakker om

·         Du bør bruke et enkelt språk, bruk strukturene vi har jobbet med i løpet av året

·         Presentasjonen kan være individuell eller i grupper på to-tre

·         Hvor lenge skal du snakke? Max. fem minutter per person/10-12 min. hvis dere er to eller tre.

Noen ideer og forslag til tema:  ideas y sugerencias de temas

En dialog (i kiosken, i butikken, på reisebyrået, på skolen, på universitetet, på restauranten) eller en telefonsamtale.

Framføre/spille et teaterstykke, et eventyr, en fabel , en såpeopera (una obra de teatro, un cuento, una fabula, un culebron)

Beskrive  et sted, ei bok, en film, et bilde/maleri

Fortelle om en reise, en hobby, en forfatter, en artist eller et band du liker, et aktuelt tema

Fortelle om jobb og studier eller om boligen din (A2)

Klær og mat: et moteshow: Beskrive klær du liker/ ikke liker – Mat du liker / ikke liker (Ropa y comida: un desfile de moda/ una descripcion de ropa que te gusta/ comida que te gusta / no te gusta

Et tv- eller radioprogram, nyheter, reality-show, et matprogram

En quiz eller konkurranse: trivial pursuit, vil du bli millionær?

Framføre en sketch eller en scene fra en tv-serie eller en såpeopera

Tips:

Lag en interessant presentasjon som alle kan forstå (haz una presentación interesante que todos puedan entender)
Øv deg før presentasjonen (Practica mucho antes de la presentacion para perfeccionar la pronunciacion y aprender el texto de memoria en la medida de lo posible.)

Ikke les fra et manuskript (no leas directamente de un manuscrito)
Ikke bruk vanskelig og tekniske ord publikum ikke forstår (no emplees palabras y tecnicismos que tus compañeros no comprenden).