A2: lørdag 28. april

Undervisningsdagbok

1. Vi gikk gjennom lytteøvelsen side 188 i arbeidboka
2. Tekstarbeid: Vi leste teksten Hvordan går det? side 145 i tekstboka3. Samtale: spørsmål side 146 Hva mener dere? Er jogging bra eller dårlig for helsa? Jogging er bra/farlig for…
4. Gruppearbeid: lag en såpeopera eller en krimfortelling på bakgrunn av tegning_verbtegningen (Repetisjon av verb i presens og preteritum)

5. Hjemmearbeid: oppgaver 9 og 10 side 193
oppgaver 12 og 13 side 195

Husk:
Lørdag 11. mai: muntlige oppgaver: presentasjoner
Lykke til med forberedelsene!

Reklamer