A2 tema 3 Fakta om Norge

Kompetansemål/tema: Fakta om Norge: tall, geografi, topografi, klima, flora og fauna. Om kultur og interkulturelle møter.

Grammatikk: Mange og mye. Stedspreposisjoner.

Jeg kan:

 • fortelle om klima og natur i Norge (og Spania).
 • snakke om stedet jeg bor på.
 • snakke om interkulturelle erfaringer.
 • lese kart og forstå tall og diagrammer.
 • skrive om opplevelser og ferier.

Obligatorisk skriftlig oppgave: Du er på ferie i Norge. Skriv et brev til en venn og fortell om ferien

Presentasjon tema 3: Fortell om et sted i Norge (klima, natur, geografi og kultur).

Nettoppgaver

Uttale: diftonger, kort y, lang y

Logg 12. og 14. januar 2015

Hjemmearbeid til 12. januar:

 • En ulykke s. 154: Hva har skjedd? Hva har de gjort? Skriv et sammendrag fra teksten.
 • Oppgaver 16 + 17 side 156 i AB.
 • Oppgave 18. seks viktige ord/uttrykk kapittel 11. (side. 157)
 • Lytteøvelse 27 (side 160 i arbeidsboka, du finner lydfil i Dropbox)
 • Sjekkliste tema 2 (Jeg kan…)
 • Lytteøvelse 28 Hva har han gjort?

Kapittel 12

 • Side 130 se på bildene og beskriv dem. Finn et fjell – en fjord – en dal – en mark – ei strand – et tettsted – en bondegård – en foss – en innsjø – en skog.
 • A: Norge er langt og smalt
  • Hør på teksten og strek under ord du ikke forstår.
  • Gruppearbeid: lag fem spørsmål og spør hverandre (oppsummering i klassen)

Mandag 19. januar og onsdag 21. januar:

 • Til mandag 19. januar: hjemmearbeid: Adjektiv oppgave 3 og 4 i arbeidsboka

NB! substantiv og adjektiv som slutter på –er og –el

Substantiv: sommer – sommeren – somre(r) – somrene / sykkel – sykkelen – sykler (syklene)

Adjektiv: vakker – vakkert – vakre / gammel – gammelt – gaml

Godt å vite om Norge (side 132): samtale Hvor mange innbyggere har Norge? Hvor stort er Norge? Hvor mange kvadratkilometer er Norge? Hvor mange fylker er Norge delt inn i? Hvor mange kommuner er det her i landet? Hva heter hovedstaden i Norge?

Viktig vokabular:

En landsdel: Norges fem landsdeler er Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet, Østlandet.
Et fylke: Finnmark, Troms og Nordland er fylker i Nord-Norge. (nb! preposisjon i+Nord-Norge og Midt-Norge, preposisjon på+Vestlandet, Østlandet og Sørlandet)
En kommune: fylkene er delt inn i kommuner. Det er 400 kommuner i Norge.
En by, et tettsted, ei/en bygd, et sted. Oslo er en by. (et tettsted har over 200 innbyggere, ei bygd / et sted (pueblos en zonas rurales)

Geografi: Oppgave fylker og byer

Snakk sammen: oppgave 1 side 163 i arbeidsboka: Fortell om byer / steder i Norge (med utgangspunkt i spørsmålene side 163). De andre gruppen skal gjette hvilket sted du snakker om.

Finn informasjon på VisitNorway (velg norsk språk i menyen oppe til høyre)

Minifakta om Norge

Hjemmearbeid til mandag 26. januar: oppgaver 5, 6, 7 side 165 og lytteøvelse 28 side 174 i arbeidsboka (du finner lydfil i Dropbox).

Logg 26. og 28. januar

Oppgave 2 (side 163 i arbeidsboka) naturen

Oppgave 8 (side 166 i arbeidsboka): Snakk om naturen og klimaet i andre land.
Hvordan er naturen i Spania? Hvordan er klimaet i Sør-Spania?

Oppgave 9 (side 166 i arbeidsboka): Hvor langt er det fra…til…?
Hvor mange kilometer er det mellom…og…?

På safari: Har du vært på safari? Hvor?

I Norge kan du dra på hvalsafari, elgsafari og isbjørnsafari.

Hør teksten om Svalbard (side 134 i tekstboka)

Vokabular:

dyr: en elg, en isbjørn, en rein/et reinsdyr, en jerv, ei/en geit, en hval

bær og planter: blåbær, tyttebær, molter. Tyttebærsyltetøy er godt!

blomster: hvitveis, blåklokke, hestehov

trær: ei/en bjørk, ei/en furu, ei/en gran

Hva er typisk norsk? Skriv tre ting du synes er typisk norsk? Sammenlign svarene.

Det er for eksempel typisk norsk å dra på hyttetur. Her synger Ylvis om sjarmen med å dra på ei norsk hytte:

Reis gjennom Norge på 7 minutter:

Svalbard er ei øygruppe som tilhører Norge og ligger på mellom ca. 74° og 81°nord. Her kan du blant annet dra på isbjørnsafari. Det er ca. 3000 isbjørner på Svalbard og det bor 2000 mennesker der.

9. og 11. februar

Oppgaver 10 og 11 s. 167: hvorfor? hensikt (finalidad)  årsak/(causa)

Hvorfor reiser mange til Svalbard? Fordi de vil se isbjørn. For å se isbjørn /for å = para preposisjonsuttrykk (finalidad)

Mange vil se isbjørn. Derfor reiser de til Svalbard (derfor: adv=por lo tanto) nb! Inversjon.

 • Oppgave 12 side 168:

Mange/mye (se side 138 i tekstboka)

Strukturøvelser: 25 og 26 side 174 i arbeidsboka.

Typisk norsk: skriv ned tre ting hver og diskuter. Se på bildet side 136. Er det typisk norsk med hytte og utedo? Se på bildet side 136. er dette typisk norsk?

Snakk sammen:

Hva er typisk spansk?

Hør på teksten C side 135. Les og forklar hverandre vokabular. Snakk sammen om spm. s. 135.

Tidsuttrykk: i, for…siden, om…(Oppgave 16 side 170)

Hvor lenge har han bodd i Norge? Han har bodd her tre år. (refiere a duración)

Når flyttet han hit? Han flyttet hit for tre år siden (fortid)

Når reiser han til USA? Han reiser om fire måneder. (framtid)

Oppgaver med tidsuttrykk

Tidspreposisjoner

16. og 18. februar:

Oppgaver: muntlig pararbeid: oppgave 15 side 170 et intervju.

Hjemmearbeid: Tekst D. et flerkulturelt samfunn.

Hør og les teksten side 137 og gjør oppgave 18 og 19.

Oppgave 20: Hva snakker vi om: (I Norge og i Spania) side 172

Til onsdag 18. februar mandag: velg seks ord og uttrykk fra kap. 12. Diskuter i grupper.

Sjekk kapittel 12.

minifakta_capture

Det finnes ikke dårlig vær – når man har gode klær

A1 Undervisningsdagbok (17. og 19. Mars 2014)

Det er kaldt. Jeg fryser!

Det er kaldt. Jeg fryser!

 • Hjemmearbeid

1. Les sammendraget/grammatikk kap. 6 (side 58 og  59 i tekstboka)
2. Skriftlige oppgaver 16 og 17 side 67 i arbeidsboka (repasar en clase)
3. Skriftlig oppgave (innlevering/entregar): Skriv om klær. Hva slags klær liker du/liker du ikke?
Eksempel: Jeg liker hvite skjorter. Jeg liker ikke gule bukser.
En regle på norsk: Hvem banker? (spor 28 side 58, spor 28)

Kap. 7 klær, årstider og vær

Hvordan er været? Se på bildene og les (side 60 og 61)
Hvordan er været i dag? Er det kaldt? Regner det? Snør det? Blåser det? Er det pent vær? (Det=formelt subjekt: Det regner. Det snør.)

Liker du været i dag? Hva slags vær liker du?

Norsk ordtak (refrán): Det fins ikke dårlig vær – når man har gode klær!

Hva har hun på seg? Hva har jeg på meg? Hva har du på deg?  (å ha på seg? (llevar puesto) /å ta på seg (ponerse) side 68 refleksive verb)

Hvorfor? Fordi./Derfor.

 • Hvorfor har jeg en tynn genser på meg? Fordi det er varmt ute.
 • Det er varmt ute. Derfor har jeg en tynn genser på meg. (fordi. Derfor. Side 69)

Se på bildene side 56 og 57. Hvordan er været/temperaturen, hvorfor har de tykke klær på seg?

Tekster: En dag i mars og en dag i juli (side 62) lese og spille i klassen. Gruppearbeid: Lag dialoger hvor dere snakker om været. Presentasjon i klassen

Muntlig: Oppgaver 1 til 3 side 72-73

Hjemmearbeid til mandag 24. mars:

1. Se på nettsiden yr.no  fortell om været i fem byer i Europa/verden (Describe el tiempo/la temperatura en cinco ciudades de Europa o en el mundo)
2. Lytteøvelse 31,  side 82 i arbeidsboka (rett eller galt?) (Haz el listening en casa, encuentras el audio en Dropbox).

A2: undervisningsdagbok (uke 42-43)

Undervisningsdagbok (diario de clase):

Uke 42

Hvem Hva Hvor
Hvem Hva Hvor (Photo credit: Ti.mo)

Læringsmål (objetivos comunicativos):

 •            Daglige rutiner og aktiviteter (hjemme og på arbeid)
 • ·         Verbtidene (repetisjon): Presens, preteriteritum, perfektum

  Vi jobbet med verbtider (spesielt perfektum)

Les mer om preteritum/perfektum

 1. Samtale med verb: Hva gjør du i fritida? Hva gjorde du i går? Hva har du gjort?

Oppgaver med preteritum og perfektum

2.      Gruppearbeid 4: beskriv bildet på side 104 i arbeidsboka

·         Beskriv bildet. Ta notater. Spør hverandre eller andre grupper om nye verb.
Fortell en historie i fortid

·         For eksempel: I går var det søndag og det var mange mennesker i parken…

3.      Leseforståelse:
Hva har hun gjort? hør på og les teksten s. 89 i tekstboka

4.      Lytteøvelse nr. 21 side 120 i arbeidsboka (du finner teksten i Dropbox)

5.      Hva gjør dere hjemme? s. 113 i AB

Uke 43

Kapittel 11 Litt om Norge
Læringsmål (objetivos comunicativos):

 • ·         Fortelle om klima og natur i Norge (og i Spania). Beskrive stedet man bor på.
 • ·   Uttrykke tall og størrelser.
 • ·         Spørre om veien, forklare hvor steder ligger og hvordan man kommer dit.
 • ·         Grammatikk: bestemt form av adjektivet, mange og mye.
 • ·         Samfunnskunnskap: Landsdeler, fylker og kommuner i Norge. Klima og natur
 1. Tekstboka s. 99: se på kartet og fortell hvilke byer du har vært i eller hvor du har lyst å reise. Hvilke steder liker du best?
 2. Gruppearbeid: beskriv ett av bildene på side 98. Hva ser dere på bildet? Hvordan er naturen? Hvor er det? Gruppene presenterer bildet for andre i klassen, og de snakker om hvor de har lyst til å dra, og hvor de ikke har lyst til å dra. (bildene viser Lofoten, Geirangerfjorden, en gård på Østlandet og en by på Sørlandet)
 3. Lytte- og leseforståelse: «Norge er langt og smalt», les teksten side 99 i tekstboka.

4.      Lag spørsmål: for eksempel: Hvor mange kilometer er det fra nord til sør? Og fra øst til vest? Hvordan er klimaet langs kysten? Hvordan er klimaet inne i landet? Hvordan er naturen i Norge? Hvordan er naturen på Vestlandet? (mange lange fjorder, og høye, bratte fjell)

Pararbeid: beskriv naturen, oppgave 2, s. 124

6.      Hjemmearbeid/lekser:

a.       Hva betyr preposisjonene? Fra nord til sør, fra øst til vest, sør for, langs (a lo largo de), Inne i, om vinteren, om sommeren (i vinter, i sommer), i landet, av Norge, på Vestlandet, i Nord-Norge, i pent vær, på fjellet Merk:   øy, Vestlandet) Merk: i Nord-Norge, Sørlandet
i Sør-Norge, på Vestlandet
i Midt-Norge, på Østlandet
i Trøndelag

b.      Fortell om et sted i Norge. Se på videoen om Norge og det interaktive kartet.
(no cambies a la versión española de la página)

Finn et sted du liker!
Fortell om stedet:
For eksempel:
Hvor ligger det? (landsdel, fylke, kommune?)
Hvordan er naturen/klimaet?
Hva kan du se/ gjøre der?
Hva heter nærmeste by? / flyplass?
Ligger det ved kysten eller inne i landet?
Er det stort eller lite?
Vil du dra dit om sommeren eller vinteren?

 Finn ditt reisemål i Norge langs kysten, ved fjordene, i en storby eller på høyfjellet.  Norge er et langt og smalt land (se videoen)!

 

A1- mandag 11. mars og onsdag 13. mars

Påskevær. Nesten.

Påskevær. Nesten. (Photo credit: phunkstarr)

Undervisningsdagbok

(11 de marzo recuperación 18-21 h)

Tema: Vær og klima

Dicho noruego:  Det fins ikke dårlig vær – når man har gode klær! (side 67 i tekstboka)

1.       Hvordan er været? Er det varmt? Regner det? Er det sol ute? Fryser dere? Liker dere været i dag? Hva har du lyst å gjøre i slikt vær?

2.      Se på bildene (side 60-61 i tekstboka). Hva slags vær er det? Hva gjør de? Hva sier de? Hvilket bilde liker du best?

3. Uttrykk Det er kaldt. Jeg fryser. Jeg er kald. Det er varmt. Jeg svetter på føttene. Jeg er varm.
Det er regn/snø/vind/torden/
Verb: Det regner/det snør/det blåser/det tordner/lyner

4. Lese/lytte:  lær utenat dialogene side 62 (hør og gjenta flere ganger

5. Gruppearbeid: oppgaver 1-3 s. 72 i arbeidsboka – Spørsmål om været / Snakk om været
Gjør oppgaver 4-6 om været side 73 i arbeidsboka.

7.   Årstider og måneder: Hvilken årstid liker du best? Skrive på tavla: Vinter, vår, sommer, høst – hvilke ord tenker dere på? (f.eks. hvilke farger tenker dere på? Hva kan man gjøre om sommeren? Hvordan er været i Madrid i mai? Hvordan er været i Norge om vinteren?
Svar: Det er fint vær i Norge i mai. I Norge er det fint vær i mai. I mai er det fint vær i Norge.
Månedene (oppgave)
9.       Lytteøvelse: 25 side 80 + diktat 27 s 80
10.   Samtale: Aktiviteter: Gå på ski, spille tennis/fotball, stå på seilbrett, grille, fiske, fotografere, spille gitar, gå på kino, gå på tur, gå på byen, trene.
Spørsmål: Hva liker du å gjøre når det er kaldt? varmt? Om sommeren/om vinteren/om våren/høsten? Hva gjør du når det snør/regner / er varmt
Svar (eksempel):
Om vinteren liker jeg å gå på kino.
Jeg liker å gå på kino om vinteren. (Fijate en el orden de las palabras).
11. Preposiciones con las estaciones y los meses:
Om + la forma determinada del sustantivo: Om sommeren, om våren om våren er det… (en general en verano)
I + la forma indeterminada: I sommer, i vår (este verano)
Til + la forma determinada: Til sommeren, til våren (til indica futuro aqui/el proximo verano) Til sommeren skal vi…
I + el mes: i mai, i oktober, i november…
12. Practica en casa: se værvarsel for Europa på yr.no (la prevision del tiempo para ciudades europeas)
Hvordan er været i Europa i dag? Hvordan blir været i Europa i morgen? Hvordan blir været på fredag?