B1.1 Uke 44 (29. oktober 2013)

Undervisningsdagbok

 • Gruppearbeid (skriftlig og muntlig): fortell hverandre om Ella, Amir og Linn.
 • Pararbeid:
 1. Ordstilling og setninger (oppgave 2 og 3 s. 6
 2. Vokabular: 5, 9 og 11 (kapittel 1 i arbeidsboka)
 • Drømmejobben. Skriv drømmejobben din på en lapp. Skriv om du er mann eller kvinne.
 1. Skriv opp drømmejobbene på tavla. Diskuter likheter og forskjeller med undersøkelsen i arbeidsboka.

Hjemmearbeid:

 1. Oppgave 14 side 11 i arbeidsboka : Den virkelige jobben. Svar på spørsmålene og tenk gjennom hvorfor du svarer slik.
  (Contesta a las preguntas e intenta argumentar por qué has contestado así).
  For eksempel:  Det er viktig for meg å få god lønn. Hvorfor? Fordi jeg vil kjøpe en ny leilighet.
 2. Les om å skrive en CV her.
 3. Se eksempel på en CV her.

B1.1: undervisningsdagbok uke 42 og 43

Undervisningsdagbok

På jobb i Nordsjøen
På jobb i Nordsjøen (Photo credit: Norsk olje og gass)

tirsdag 15.10.13:

1. Intervju: To og to intervjuer hverandre. Du skal finne ut så mye informasjon som mulig om medstudenten: navn, hvor han/hun bor, hva han/hun driver med/jobber med, hva han/hun liker å gjøre i fritida
og hva han/hun har gjort i sommerferien.

 • Dere intervjuer hverandre
 • Dere forteller om hverandre til resten av klassen

Læringsmål (objetivos comunicativos): Tema 1 i Stein på stein handler om personlige forhold, arbeidserfaring og framtidsplaner. (handler om betyr «trata sobre»).

2. Gruppearbeid  (nr. 1, s. 5,  i arbeidsboka): Se på tegningen og fortell hva personene på bildet gjør og hvilket yrke de har.
Snakk om bildet i gruppene før dere forteller til resten av klassen (hver gruppe forteller om en etasje/hva som skjer utenfor sykehuset).

3. Hva forstår du? Vi leste tekstene om Sonja og Jan. Hva driver de med? Hva gjorde de før? Hva har de gjort?

Tirsdag 22.10.13

1. Vi skal jobbe med CV og jobbsøknader fremover. Vi skal blant annet se på hvordan man søker jobb i Norge og lage vår egen CV på norsk.

Vi skal også lage en side på bloggen om å jobbe i Norge hvor vi samler mye informasjon om norsk arbeidsliv og tips for å søke jobb i Norge.

Idemyldring om å jobbe i Norge:
Hva trenger vi å vite? For eksempel: Hvor finner jeg jobb? Hvordan finner jeg jobb?
Hvordan skriver jeg CV og jobbsøknad. Hvilke rettigheter og plikter har jeg? Hvordan får jeg oppholdstillatelse? Må jeg betale mye skatt? Hvordan kan jeg søke om godkjenning av utdanningen min fra Spania?

2. Verbtidene: bruk av perfektum i nåtid og i framtid.
Repetisjon: Preteritum bruker vi om fortid når vi vet
når noe skjedde: I går spiste vi middag klokka 5.
Da jeg var liten, bodde jeg på landet.
Jeg jobbet på sykehjem for mange år siden
Det viktige er tidspunktet: når jeg gjorde noe i fortiden.

Perfektum: Perfektum bruker vi om fortid når vi ikke vet når noe skjedde:
Jeg har lært engelsk.
Fokus er på handlingen. Det viktige er hva jeg har gjort/hva resultatet er: Jeg har lært engelsk (resultat: jeg snakker engelsk nå). Jeg har vasket leiligheten (resultat: leiligheten er ren)

Vi bruker også perfektum om noe i fortida som varer ennå: De har bodd i Oslo i seks år (og de bor der nå).
Hun har arbeidet mye denne uka (denne uka = nå).

Vi bruker også perfektum når vi snakker om ei tid som også inkluderer nå:
Hva har du gjort i dag?
Jeg har vært på norskkurs i dag (i dag=nå)

(kilde: Kjell H. Ullestad)

Vi bruker også perfektum i noen uttrykk for framtidsplaner:
Jeg har tenkt å reise til Norge til jul.
Jeg har planlagt å jobbe neste år.
(se side 10 i arbeidsboka + oppgave)

3. Drømmejobben: vi snakket om drømmejobben og leste en undersøkelse om jobber som menn og kvinner helst vil ha (oppgave 13 side 11)

Donald Duck hjelper deg å finne drømmejobben din. Ta testen her.

Hjemmearbeid til tirsdag 29. oktober:

1. les tekstene om Ella, Amir og Linn (side 31-32 i tekstboka). På tirsdag skal dere fortelle hverandre om personene som er intervjuet.
2. Finn litt informasjon på internett om å jobbe i Norge.

Nettsider du kan søke på:
Nav (jobbsøkertips)
Arbeidsliv og arbeidsmarked i Norge