A2 (11. og 13. november 2013):

med laksetrapp og terninger

med laksetrapp og terninger (Photo credit: Wikipedia)

Undervisningsdagbok uke 46

  • Unnskyld, hvor ligger…?

·         Teksten side 102-103. Høre og lese i klassen. Lag tilsvarende samtaler for fremføring med utgangspunkt i kartet.
Oppgaver: arbeidsboka nr. 14, 24 (kap. 11)

  •  I eller på? Hvor kan vi kjøpe medisiner? Hvor går vi for å få nytt pass?

Når bruker vi i og når bruker vi på? Når kan vi bruke begge preposisjonene?

  • på apoteket, på postkontoret, på biblioteket, på kino, på kaféen, på fabrikken, på universitetet, på skolen
  • i barnehagen, i kiosken, i bokhandelen, i banken, i kirka, i kafeteriaen
  • i eller på: i/på butikken, i/på teateret, i/på bakeriet
  • hos frisøren, hos bakeren, hos politiet, hos legen, hos tannlegen, hos fysioterapeuten, hos psykologen
  • Flere eksempler

  • ·         Ordstilling i indirekte spørresetninger/leddsetninger (oraciones interrogativas indirectas/oraciones subordinadas)

·         Hvor stopper bussen? Vet du hvor bussen stopper?

Indirekte spørresetninger: ordstilling:

Direkte: hvor stopper bussen?
Indirekte: Vet du hvor bussen stopper? Kan du si hvor bussen stopper?
Jeg vet ikke hvor bussen stopper.

Eksempler: hvor bor Amir? Jeg vet ikke hvor Amir bor.

Hvor langt er det til Barcelona. Jeg vet ikke hvor langt det er til Barcelona.

Repasar el orden de las palabras en las oraciones principales y subordinadas:

Ordstilling i helsetninger (oraciones principales)
Ordstilling i leddsetninger: De sier at…
De drikker fordi de er tørste. 
(se side 161 i tekstboka)  

Oppgaver: 25 og 26 side 134 i arbeidsboka.

  • Oppsummering: Hva liker dere i Madrid / hva liker dere ikke?
  • Leseforståelse (comprensión lectora): Les teksten Godt å vite s. 102 i tekstboka og lag spørsmål i grupper

Eksempel:

    Hvor mange mennesker bor det til sammen i de fem største byene i Norge?

    Hvor mange mennesker bor det i Nord-Norge?

    Omtrent hvor mange mennesker bor det på Østlandet?

    Hvor bor de fleste menneskene i Norge?

    Hva er Norges viktigste eksportartikkel?

    Hvorfor importerer vi så mye mat til Norge?