B1 logg (Tema 1 historie)

Logg 1.-5. november 2014

Samtale: Hva er et sagn? (en legende) Er det noen spanske sagn fra svartedauden? Hvordan påvirket svartedauden Spania? Hvordan ble svartedauden framstilt i Spania?

Kjekt å vite: Pesta var i norsk folketro personifiseringen av svartedauden. Hun skulle være kledd i svart og gikk fra gård til gård og brakte sykdommen med seg dit hun dro. Hun hadde med seg en sopelime og en rive. Hvis hun kom med sopelimen, ville alle på gården dø. Hvis hun kom med riven, ville noen overleve.

Den norske tegneren og maleren Theodor Kittelsen mente å ha møtt henne under sitt opphold i Nord-Norge. Han laget en tegning av henne som han tok med i sin bok om svartedauden. Boken forelå i manuskript 1896, men kom ut 1902.

(Kilde: Wikipedia og Store norske leksikon)

Sagnet om Jostedalsrypa (gjenfortalt av Fabienne)

Logg 12.-19. november 2014

 • Ta notater (=skrive viktig informasjon/lage tankekart)
 1. Se filmen Norge: geografi og levesett (=måte å leve på)
 2. Skriv stikkord/lag et tankekart mens du ser filmen
 3. Muntlig gruppearbeid: gjenfortell filmen
 • Jostedalsrypa: les for hverandre, ta notater og gjenfortell sagnet med dine ord.
 • Gruppearbeid norsk historie: muntlige presentasjoner (onsdag 20. november/mandag 24. november)
  • Gruppe 1 (Monica, Lola og José A. P.): Nasjonalromantikken (billedkunst, litteratur/språk, musikk)
   Kilder: Stein på stein s. 101 om språk, Generell informasjon1, video
  • Gruppe 2 (Kike, Jose M, Brenda, Rodrigo): Union med Danmark (1380) og Sverige (1814)
  • Gruppe 3 (Angela, Kike V, Elena, José A.): Norge i krig (1940-1945)
  • Noen stikkord: hva skjedd i Norge under den 2. verdenskrig? Den tyske okkupasjonen, Hva var motstandsbevegelsen og hva gjorde de? Hva skjedde med kongefamilien og regjeringen? Noen personer: motstandsmannen Max Manus, forfatteren Knut Hamsun, landssvikeren Vidkun Quisling.
 • Kilder: Stein på stein s. 102-103, Intro, Samfunnskunnskap.no, Store norske leksikon, Her på berget
 • Gruppe 4 (Fabienne, Alvar, Pascual): Norge etter krigen / i moderne tid 
 • Om Norge etter krigen: gjenoppbygging av landet, statens rolle, politikk, by og land, drabantbyer (kap. 2 i Stein på stein), demokrati, velferdsstaten, industrien, Norge blir en oljenasjon…
 • Kilder: Stein på stein side 104-105, Samfunnskunnskap.no, Store norske leksikon

Viktig å tenke på når dere jobber med presentasjonene:

 • Kriterier for en god presentasjon
 • Presentasjonene skal publiseres på bloggen
 • Dere må ha med bibliografi og en ordliste over viktig vokabular
 • Bruk gjerne bilder og videosnutter for å illustrere presentasjonen
 • Lykke til!

B1 Tema 1 Historie

Logg 27. og 29. oktober 2014

Skriftlig oppgave etter tema 1: (innlevering før 30. november): skriv om en historisk begivenhet eller en historisk person (ca. 150 ord)

Hjemmearbeid til mandag 27. oktober

 • Definere 5 ord fra teksten Olav Tryggvason
  Oppgaver 4-7 side 125

Hjemmearbeid til mandag 3. november:

 • Oppsummering Olav Tryggvason: Oppgave 8 og 9 spørsmål side 127 (leveres til Bente

  Fortellingen om Olav Tryggvason

Astrids historie: Alvar, Elena y Rodrigo (mandag 3. november)

Olavs historie: Fabienne, José A, Angela (mandag 27. oktober)

Olavs Kritikere: Jose M,  Kike, Monica (mandag 3. november)

Sigurds historie: Brenda, Adela og Pascual (mandag 3. november)

 • Vi gjorde oppgaver 8-13 i arbeidsboka

Grammatikk: Kronologi i fortid og framtid

Perfektum og pluskvamperfektum, passiv s. 129

Vi bruker ofte pluskvamperfektum i leddsetning med da eller etter at:
Da vi hadde spist, gikk vi en tur. Etter at vi hadde spist, gikk vi en tur. (Først spiste vi. Så gikk vi en tur.)

Oppgaver 11 side 129 og 13 side 130

 • To norrøne guder: Tor og Odin (Vi leste teksten om Tor og Odin).
 • Vi snakket om Trymskvida og så filmen Trymskvida: The Movie

Håvamål, Trymskvida og Voluspå er tre viktige norrøne tekster. De kommer fra Den eldre Edda.

Håvamål er et gudedikt i Den eldre Edda. Ordet håvamål betyr den høyes tale, det vil si Odins tale.

Trymskvida er et gudedikt som på en humoristisk måte forteller om hvordan jotnen Trym stjeler hammeren til guden Tor blir frastjålet hammeren sin.

Vikinger er trendy

Vikingene er tilbake for fullt i tv-serier, på film og i litteraturen.

Les om norrøn tid (Hør teksten i lydfil)

Nyere filmer: The Northmen, Gåten Ragnarok

Fantasy med norrøn tematikk: Odinsbarn

Klassiker for barn/ungdom: Røvet av vikinger

Har du tips om filmer, bøker eller musikk som er inspirert av vikingene? Del med oss andre!

 

Magnus Erlingsson (el rey vikingo de mi pueblo)

Magnus Erlingsson var konge frå 1161 til 1184. Magnus var sønnen til Erling Skakke og Sigurd Jorsalfares dotter Kristina. (Photo: Bente)