A1: Undervisningsdagbok 21. og 23. januar 2013

Mandag 21. januar:

Tema: Modalverb og preposisjonene til, i, på
Hvor skal du (dra, gå, reise)? (movimiento)                     
Til + navn på personer/yrker       Jeg skal til tannlegen, til legen
Til + nombre geograficos:            Jeg skal til Brasil, til Barcelona, Til Ålesund
Til + ord som forteller om et større område:  Jeg skal til byen, til sentrum

Hvor er du?  (preposisjonen endrer seg)
Jeg er hos tannlegen, jeg er i Brasil, jeg er i byen, flyplassen

Hvor skal du (dra, gå, reise)?  Hvor er du? (vi bruker samme preposisjon)
Jeg skal i/på butikken, i/på teateret, – Jeg er i/på butikken
Jeg skal i kantina, i kiosken, i barnehagen, i banken, i bassenget. Jeg er i kantina, i kiosken, i barnehagen, i banke, i bassenget, osv.
Jeg skal/jeg er på jobb, på kino, på sykehus, på stadion, på fabrikk, på kafe, på restaurant,  på universitetet, på skolen, på biblioteket, på kontoret, på norskkurs.

Oppgaver med preposisjoner

Onsdag 23. januar
1. Lytteøvelse nummer 28 side 61 i arbeidsboka
2. Et eventyr med modalverb: Hvem skal bake, og hvem vil smake (side 49 i tekstboka+audio 23)
3. Dramatisering av eventyret med en forteller, en katt, ei mus og ei høne4. Bursdagssangen Hurra for deg! av Margrethe Munthe.
Vi gratulerer Mar med dagen og synger bursdagssangen.

Bursdagssangen med dans inkludert

Hjemmearbeid til onsdag 6. februar
1. Dagbok.
Hva skal du gjøre i morgen eller neste uke? (inspirate en el diario de Sara y escribe lo que vas a hacer mañana o la próxima semana)
El próximo día nos intercambiamos la información como ejercicios oral (no hace falta entregarme el ejercicio)

2. Les om stedsadverb side 51 i tekstboka og gjør oppgave 18 side 58 i arbeidsboka (mira los adverbios de lugar en la parte superior de la página 51. Mira el dibujo e intenta ver la diferencia entre ut – ute, inn – inne, etc.)