A2 Tema 5 Noen å være glad i

(Kapittel 14 På vei)

Kompetansemål/tema: om familie og familiemønster. Skikk og bruk. Bruk av nettet
Grammatikk: Som-setninger. Adjektiv i bestemt form.
Jeg kan:

 fortelle om familien og spørre andre om familien deres.

 snakke om sivil status.

 fortelle om feiringer.

 uttrykke positive og negative følelser

 snakke om mål, vekt og lengde og lese en oppskrift på norsk

Muntlig presentasjon: fortell hvordan du lager en matrett

Onsdag 8. april

 • Introduksjon tema 5

Slektstre/familietre (repetición de vocabulario relacionado con la familia /declinación de los sustantivos relacionados con la familia.

 • Samtale: tegn ditt familietre og fortell
 • Familiebilder Tekst A side 149-150 i tekstboka
 •  Hjemmearbeid til mandag 13. april: les teksten og sammendraget/oppgave 1-2 side 198

Mandag 13. april/onsdag 15. april/onsdag 22. april.

 • Les tekst A høyt i klassen. Gå gjennom ord og uttrykk.
  gå gjennom oppgaver 1 og 2. Gjør oppgave 3 side 199 i arbeidsboka
 • Grammatikk: Som-setninger: (s. 159 i tekstboka)
  • Som (que) refiere a algo mencionado anteriormente (función: pronombre relativo/subjunción)
  • (NB! Discurso indirecto que = at): Anna: «Jeg bor i Madrid». Anna sier at hun bor i Madrid.
  • Eksempel med som:

Johanna har fått en ny nabo som heter fru Berg.

Johanna har fått en ny nabo. Naboen heter fru Berg. (Som refiere a naboen).

  • La subjunción som refiere a una expresión que le antecede. Desde el punto de vista sintáctico la oración con som es una oración subordinada adjetiva. Cuando som es sujeto en la oración subordinada no se puede omitir. Eksempel: Han har en bror som heter Per. (Incorrecto: * Han har en bror heter Per.)
   Han har en bror. Broren (sujeto) heter Per.
 • En el siguiente tema veremos oraciones con som en función de objeto donde se puede omitir:

Du har en venn (som) jeg liker.

Du har en venn. Jeg liker vennen din.

 • Oppgaver med som: 4 og 5 side 199-200
 • Tekst B: Liv dekker bordet. Se på bildet side 151. Hva ser dere? (NB! verb ligger vs. står)
 • Hør og les tekst B: Liv dekker bordet.
 • Adjektiv i bestemt form side 159 i tekstboka/200 i arbeidsboka.

Du har en grønn genser på deg. Jeg liker den grønne genseren.

Ei svart jakke. Den svarte jakka.

Et gult skjørt. Det gule skjørtet.

Brune sko. De brune skoene.

Grammatikk: les om adjektivets former i norsk

 • Oppgave 5 side 200
 • Strukturøvelse 24 side 210
 • Gruppearbeid:
 1. side 201 hvor skal glasset stå?
 2. bursdagsfest side 202 Snakk sammen og noter.

Onsdag 6. mai:

 • Hjemmearbeid: Tekst Johannas eplekake: side 152 i tekstboka.

Hva liker dere å lage? Forklar hverandre hvordan du lager det.
Gi hverandre en oppskrift.

 • Godt å vite: mål, vekt og lengde (faktaboks side 152 i tekstboka)
 • Oppgaver til C:

9 side 202 og 10 side 203

Hjemmearbeid til mandag 11. mai:

 • Lytteøvelse familie: 27 side 211 (spor 3 – 28)

 Mandag 11. mai og onsdag 13. mai:

 • Noen i familien har fødselsdag. Hvordan kan vi feire dagen? (s. 153 i tekstboka)

Tekst D Et langt liv hør på teksten og snakk sammen om den etterpå. Lag spørsmål til teksten. (Hjemmearbeid oppgaver 12-15 side 205).

Sangen: Synes du om meg? (betyr: er du glad i meg/elsker du meg?) Hva handler sangen om? Lese/synge dialog mellom kvinner og menn.

Tekst E å bo sammen i Norge. Hør og les teksten. Snakk sammen om spm. side 157.

Å skrive på nettet (nettvettregler: regler for hvordan du bør oppføre deg på nettet)
Å delta i debattforum.

To liv-to historier: side 158 i tekstboka. Se på vokabular. Snakk sammen om bildene. Fortell to historier.

Beskriv bildet Separasjon av Edvard Munch

18. og 20. mai skal vi jobbe med temaet: arbeid og studier i Norge.

25. og 27. mai har vi eksamen.

El orden de las palabras en noruego: las oraciones principales y subordinadas

ORACIONES PRINCIPALES Y ORACIONES SUBORDINADAS

LA COORDINACIÓN/LA CONJUNCIÓN (KONJUNKSJONER)

Las conjunciones coordinantes tienen la función de coordinar, es decir coordinan/unen elementos similares como palabras, frases u oraciones: og, eller, men, for, så:

Har du lyst på epler ellerpærer?; små barn og store gleder; han er liten, men han spiser mye.

LA SUBJUNCIÓN/LA CONJUNCIÓN SUBORDINANTE (SUBJUNKSJONER/UNDERORDNEDE KONJUNKSJONER)

Las subjunciones son palabras que subordinan elementos en la oración, esto es introducen una oración subordinada en una oración principal. En el curso Lengua noruega I hemos visto las subjunciones at y om:

·         at se emplea para enunciados indirectos:
“Jeg kommer”.
Hun sier at hun kommer.

·         om se emplea en enuniciados interrogativos indirectos:
“Kommer du?”
Hun spør om jeg kommer.
Leer más sobre subjunciones en noruego

T

Ordstilling på norsk (orden de las palabras habitual en la oración principal)

Subjekt, adverbial, (sted/tid), pron.interrogativo

Verb 1

Subjekt

Adverb
(
el adverbio «oracional»)

Verb 2

 objekt/predikativ

Adverb (sted/tid)/ otros elementos

Pablo

bor

 

 

 

 

i Madrid

Pablo

vil

 

 

på kino

i dag

Etterpå

skal

Pablo

 

spise

lunsj

 

Hvor

skal

hun

 

kjøpe

klær?

 

Han

vil

 

ikke/alltid

vaske

klær

 

 

Snakker

du

ikke

 

norsk

nå?

Nota: el verbo tiene una posición fija en segundo lugar en la oración principal en noruego. Por ello se invierte el orden del sujeto y verbo cuando el primer elemento oracional no es sujeto. En las oraciones interrogativas sin pronombre interrogativo, el verbo viene el primer lugar.

 

Subjunksjon

Subjekt

 

Verb 1/2

Objekt

Sted/tid

Han sier

at

Pablo

ikke

bor

 

i Madrid

Hun spør

om

Pablo

ikke

vil vaske

klær

 

Nota: la estructura de las oraciones subordinadas difiere de la de la oración principal. Normalmente se inicia con una subjunción y tanto el sujeto como el adverbio como ikke vienen antes del verbo.

Más sobre oraciones principales (helsetninger)
Más sobre oraciones subordinadas (leddsetninger)

Oppgaver: setninger

Oppgaver: hovedsetninger og leddsetninger

Vinn Norge – et spill

Norsk flagg over norske fjell

Norsk flagg over norske fjell (Photo credit: Wikipedia)

Året er 2043. Nordmenn bader i olje og er blitt så rike at de har glemt språket og kulturen.
De trenger noen som kan styre landet.
Kan du nok om norsk språk og kultur til å erobre Norge?
Prøv da vel.
Lykke til!

Spill Vinn Norge

A1: onsdag 28. november 2012

Tekst: I kiosken side 29 i tekstboka
Vi gikk gjennom substantivene (kjønn, entall og flertall) i teksten.

Bestemt form av substantivet

Entall (singular) Flertall (plural)
Ubestemt
form (forma indeterminda)
Bestemt
form (determinada)
Ubestemt
form (forma indeterminada)
Bestemt
form (forma determinada)
Hankjønn (en) gutt gutten gutter guttene
Hunkjønn (ei/en) jente jenta jenter jentene
Intetkjønn (et) hus
(et) eple
huset
eplet
hus
epler
husene/husa
eplene/epla
Hvilket kjønn?¿Cómo identificar el género?
Hay pocas reglas para identificar el género, se recomienda aprender el género con el sustantivo
Algunas reglas:
Hankjønn:
– Sustantivos que terminan en –else, -het og –sjon son masculinos
– La mayoría de las profesiones son masculinas: en ingeniør, en arkitekt, en sykepleier, en lærer
Intetkjønn
– La mayoría de las palabras que terminan en –ent son neutro: et komplement, et departement

Oppgave: bøy substantivene

El diccionario Bokmålsordboka online te proporciona información sobre códigos gramaticales y los modelos de conjugación de los sustantivos, los adjetivos y los verbos noruegos. Un ejemplo de búsqueda:

Du kan slå opp i Bokmålsordboka på substantivet jente.

Tilslagsord Artikkel fra Bokmålsordboka
jente jentef1el.m1 (norr genta, av gant ‘spøk, fjas’)

Kodene f1 og m1 forteller deg hvordan du kan bøye dette substantivet. Når du klikker på én av dem, får du opp et eksempel som viser bøyinga.

Entall Flertall
Ubestemt form Bestemt form Ubestemt form Bestemt form
f1 Ei jente jenta jenter jentene
m1 En jente jenten jenter jentene

 Den, det og de (pronomen)
oppgave 12 side 34 og lytteoppgave 28 s. 39

Muntlig oppgave (pararbeid)
Oppgave 13 side 35 I kiosken

Hjemmearbeid/lekser til mandag:
I arbeidsboka: oppgaver 16 (side 35) og 17 (side 36)