A2 uke 9 og 10

Undervisningsdagbok uke 9

 1. «Hunden og ulven» gruppearbeid og framføring
 2. Muntlig oppgave 18 side 167
 3. Uttale: 29 side 172 (ord og setninger)
 4. Hvor bor de? Gruppearbeid oppgave 28 side 172 i arbeidsbokaBeskriv de fire boligene. Les teksten og finn ut hvem som bor hvor.
 5. Strukturøvelser med komparativ 30 og 31 side 173
 6. Strukturøvelser med superlativ 32 og 33 side 173 og 174
 7. Fakta om boliger: gruppearbeid

Boligtyper: (en) enebolig/villa, (et) rekkehus, (en) bygård, (en) leilighet, (en) blokk, (en) høyblokk/lavblokk
Boligtyper i Norge og Spania. Hvilken type bolig er vanligst i Norge? Og i Spania?
Les diagrammet side 131 i tekstboka og snakk om informasjonen der. Hva bruker du mest penger på?3.

 1. Hjemmearbeid:
  1. Lytteøvelse nr. 34 om Mette og Hans (side 174): fordeler og ulemper
  2. Repasar los objetivos comunicativos del cap. 11 a 14

Undervisningsdagbok uke 10 (3. og 5. mars 2014)

Mandag 3. mars: repaso del listening «Hans og Mette»
Hunden og ulven: en gruppe skal framføre fabelen.
Muntlig gruppearbeid: gå gjennom kap. 11-14 (objetivos comunicativos)

Onsdag 5. mars (19.30 – 21.00): Delprøve i norsk A2 / examen parcial en el aula habitual

A2 uke 8

Undervisningsdagbok A2

"Borte bra - men hjemme best" er et norsk ordtak. Hva betyr det, tror du?

«Borte bra – men hjemme best» er et norsk ordtak. Hva betyr det, tror du?

1. Tekst side 129 i tekstboka (lese)

2. Gruppearbeid: hvilke fordeler/ulemper finner Aldo ved å bo i Mosjøen og i Oslo. Hvilke fordeler/ulemper finner dere ved å bo i Madrid.

3. Sammenligne klima, boligpriser, kulturtilbud, trygghet, osv. i to byer / to land.

4. Lytteøvelse 20 (side 169): Hva har du kjøpt?

5. Uttale: oppgave 21 og 22 (side 169 og 169)

6. Strukturøvelser: oppgave 23 («sin») og 24 (perfektum) side 169

7. «Hunden og ulven» (en fabel). Gruppearbeid: dere skal lese fabelen, formulere moralen og dramatisere fabelen.

Hunden og ulven er tatt fra Espos fabler (eller Æsops fabler).

8. Hjemmearbeid: forbered «Hunden og ulven». Vi skal presentere fabelen på mandag.
Skriftlig: oppgave 18 side 167.