A2 uke 49

Undervisningsdagbok 2. og 4. desember 2013

  • Lytteprøve hjemme: levere skriftlig sammendrag til meg onsdag 4. desember

  • Timeplan: Når har du norsk?
    Muntlig øvelse: A sier: du har norsk i på tirsdag i 2. time. B sier: Nei, det er feil. Men jeg tror du har norsk på fredag i fjerde time. Ja det er riktig, osv.
  • Gruppearbeid: Utdanningssystemet i Norge

(Godt å vite side 111 og 112)
Les teksten Godt å vite side 111 og 112 og skriv et sammendrag.

Noen spørsmål dere kan tenke over:
Er barnehagen obligatorisk? Må alle gå på barneskolen? Hvilken utdanning er obligatorisk i Norge? Når begynner elevene på skolen? Når begynner de med engelsk? Hvilke fag kan elevene velge på ungdomsskolen? Koster det noe å gå på barne- og ungdomsskole i Norge? Hvor mange elever går på videregående skole i Norge? Er det obligatorisk å ta videregående utdanning? Koster det noe? Hva betyr høyere utdanning? Hvor mange år kan man studere på universiteter og høyskoler i Norge?

Vokabular dere skal bruke: barnehage, barneskole, ungdomsskole, videregående skole, gratis, frivillig, obligatorisk, morsmål, velge mellom, engelsk, fransk, prosent, høyere utdanning, elever og studenter, universiteter og høyskoler.

Les mer om utdanning i Norge
Samfunnskunnskap.no

Fag i den norske skolen

Universiteter og høgskoler

  • Lytteøvelse 31 side 148: parene leser opp teksten og stiller spørsmål til de andre i klassen.
  • Tema 13 Familie og samliv:

Tema: stille spørsmål/fortelle om familien og det å leve sammen. Uttrykke positive og negative følelser.
Grammatikk: Eiendomspronomen sin, Som-setninger der som er subjekt

  • Gruppearbeid:

Se på familietreet til Jan, 19 år
1. Fortell/skriv hvem alle er, hva de heter, hvor gamle de er, hvordan de ser ut, hva de gjør, hvor de bor og hva de liker å gjøre.
2. Hjemmearbeid til mandag: Presenter deres historie om Jan.

God langhelg!