A1 Tema 5 Hva er klokka?

Tema 5 Hva er klokka? 

Æ er A som bærer E. Ære være A for det! (fra André Bjerkes ABC)

Æ er A som bærer E. Ære være A for det! (fra André Bjerkes ABC)

Kompetansemål/domene: personlig: tid, daglige rutiner, hjemme og ute.

Jeg kan:

 • fortelle hva klokka er
 • snakke om og forstå tidspunkter
 • snakke om tider på dagen, daglige rutiner/aktiviteter, jobb og avtaler
 • beklage
 • bestille på kafé
 • skrive om en vanlig dag

Grammatikk: Infinitiv med å. Modalverb+infinitiv. Refleksivt pronomen.

Uttale: å-lyd
trykk på 1. og 2. stavelse/prosodi

Nettoppgaver tema 5

Ord og uttrykk

A1 – tema 5 (februar 2015)

10 og 12. februar:

Oppgaver: Priser og tall (15, 17, 18 og 19 side 53 i arbeidsboka)

Lytteøvelse 29: Hva betaler de? Hvor mye koster det?

Hva er klokka? Når står hun opp?

 • Tekstboka side 55: høre og lese tider.
 • Oppgaver 1, 2, 3 side 59 og 60 i arbeidsboka
 • Gruppearbeid: Monicas dag
 • Se på bildene side 56 og 57 Hva gjør hun? Når gjør hun det? (Gruppearbeid)
  Hvilke ting ser dere på bildene?

  • Noen verb: å stå opp, å våkne

Refleksive verb: å sminke seg, å vaske seg, å barbere seg (les om refleksive verb side 65 i tekstboka)

Spørmål: Når står Monica opp? Når sminker hun seg? Når spiser hun frokost? Hva gjør hun klokka halv ti?

 • Uttrykk om tid: fra…til, mellom…og:

Monica jobber fra klokka 7.30 til klokka 12.30. Hun går på norskkurs mellom 14.15 og 16.45.

 • Tekst: Jeg står opp klokka seks (side 58 i tekstboka)

Vi hører og leser teksten

 • Hjemmearbeid til 17.2.15
 • Les teksten og skriv vokabular du ikke forstår
 • Oppgaver 5 side 60 og 7, 8 side 61-62

17. og 19. februar:

 • Gå gjennom hjemmearbeid
 • Løpende diktat (lag med 3)

Samtale: snakk sammen side 59 i tekstboka.

Side 60: hva liker du å gjøre? Hva liker du ikke å gjøre?

 • Skilt(et): På jobben (oppgave 6 side 61 i arbeidsboka)

Se på skiltene side 61 i tekstboka. Hva betyr det?

 • Når går bussen? Side 60 i tekstboka.
 • Modale verb:
  • Modalverb på norsk: skal, vil, må, kan og bør (la forma en presente)
   El verbo modal funciona como auxiliares de un verbo principal para expresar el modo de éste.

NB! Los verbos modales skal y vil se emplean para formar el tiempo verbal de futuro en noruego.)

Los verbos modales noruegos expresan los siguiente modos:

 • Skal (expresa una intención, como en español «ir a» entendido como una intención, también se emplea para expresar una orden)

Eksempel: Vi skal reise til Norge på mandag (Nos vamos a ir a Noruega el lunes/es nuestro plan, nuestra intención).

Du skal gå til tannlegen i dag (afirmación). Du skal gå til tannlegen i dag! (Vas a ir al dentista hoy). Se puede emplear tanto en el sentido de una intención como en el sentido de «te lo ordeno».

 • Vil (expresa un deseo)

Eksempel: Jeg vil at du skal gå nå (Quiero que te vayas ahora)

 • Kan (expresa una habilidad o una posibilidad, en el sentido «saber» y «poder» en español).

Eksempel: Jeg kan snakke spansk. (Yo sé hablar español). 

Jeg kan spille gitar (Yo sé tocar la guitarra).

Kan jeg gå nå? (¿Me puedo ir ya?)

Vi kan si:
Jeg kan snakke spansk. Jeg kan spansk. (se puede omitir el verbo «snakke» al referirse a idiomas)

 • Må (expresa una obligación o una necesidad)

Eksempel: Jeg må gå til tannlegen i dag! (Tengo que irme al dentista hoy)

 • Bør (expresa una posibilidad y se emplea para aconsejar y sugerir como el verbo «deber» en español)

Eksempel: Du bør gå nå! (Debes irte ahora en el sentido «te sugiero que te vayas»)

NB! Etter modalverb bruker vi infinitiv uten å (después de un verbo modal el verbo principal está en infinitivo sin la marca de infinitivo å)
Jeg må gå i butikken. Jeg vil ha en kaffe. Hun skal kjøpe mat.

Modalverb + gå, dra, reise (cuando los verbos modales van acompañados de verbos de movimiento, se puede omitir el verbo principal)

Jeg skal gå i butikken. Jeg skal i butikken.
Jeg vil reise til USA. Jeg vil til USA
Hun må dra til tannlegen. Hun til tannlegen.

Ordstilling (orden de las palabras)

Modalverb i spørsmål: Vil du ha noe å drikke? Vil du ha noe å spise?

Modalverb + ikke: Nei takk, jeg vil ikke ha noe å drikke

Ordstilling (inversión): I dag skal jeg ikke spise is.

Oppgaver med modalverb

Infinitiv og presens (infinitivsmerket å):

Hun lager mat

Hun liker å lage mat. Hun pleier å gå på kino hver lørdag.

Hun skal gå på kino i morgen/Hun skal på kino i morgen.

Tirsdag 24. februar:

Hjemmearbeid: oppgaver 11-12 side 63

Lytteøvelser 29 og 30 side 69

 • Et eventyr/et teaterstykke: Hvem skal bake og hvem vil smake?
 • Øve inn og spille i klassen:
  • Karakterer: en forteller, en katt, ei mus og ei høne
  • Å bake, å smake, å steke, å spise/å spise opp.
  • mel (et)

Tirsdag 3. og torsdag 5. mars:

 • Uttale: repetisjon av vokalene, konsonantene, diftonger og andre kombinasjoner, trykk, rytme og prosodi i norsk. (uttale spor 2,3,4 og 46). Du finner informasjon i Dropbox under uttale.

Oppgaver i arbeidsboka og på ark/

 • Regler og rim:

Klokka ett var jeg mett
Klokka to måtte jeg på do
Klokka tre måtte jeg le
Klokka fire måtte jeg flire
Klokka fem fikk jeg en klem
Klokka seks så jeg en heks
Klokka sju måtte jeg snu
Klokka åtte så jeg en rotte
Klokka ni var jeg fri
Klokka ti ville jeg ri
Klokka elleve måtte jeg skjelve
Klokka tolv så jeg et troll

Her finner du flere rim, regler og tungekrøll.

Tips for å øve på uttale:

CALST (Computer-assisted listening and speaking tutor)

Norsk som andrespråk: Undervisningsopplegg i uttale

Marit Helene Kløve: Hørte jeg riktig? (lydfiler på nett)

Olaf Husby: Flyt og rytme (lydfiler på nett)

 • Hjemmearbeid/oppgaver: 13-16 side 63 i arbeidsboka.
 • Hvor viktig er det å være presis? (samtale side 62 i tekstboka)
 • Tekst: På kafé side 63 i tekstboka. Lytt og noter hvor trykket ligger.
 • Muntlige oppgaver: 17, 18 og 19 side 65-66 i arbeidsboka.
 • Sjekk kapittel 5 (side 72-73)
 • Spill 3-5 personer

A1 uke 8

Undervisningsdagbok 17. og 19. februar 2014

Jeg fryser. Jeg tror jeg går inn. http://praktisknorsk2.cappelendamm.no/c342572/sammendrag/vis.html?tid=383526

Jeg fryser. Jeg tror jeg går inn.
Copyright: Praktisk norsk, Cappelen Damm.

 • Muntlig oppgave: Snakk sammen: hva skal du gjøre i morgen/neste uke? Når skal du gjøre det?
 • Hvorfor? Fordi? (oppgave 14 side 147). Hvorfor skal Sara spise lunsj? Fordi hun er sulten. (Hun skal spise lunsj fordi hun er sulten)
 • Repetisjon: Sara og Mario (oppgave 16 side 57 i arbeidsboka)
 • Retnings- og stedsadverb (adverbios de dirección/de lugar):
  side 51 i tekstboka, oppgaver nummer 17 og 18 side 58 i arbeidsboka
  Trabajamos con los adverbios de direccion/lugar.

  Hvor skal han/hun? (dinámico)         Hvor er han/hun? (estático)
  Han skal ut                                                                Han er ute
  Han skal inn                                                              Han er inne
  Han skal opp                                                             Han er oppe
  Han skal ned                                                             Han er nede
  Han skal hjem                                                          Han er hjemme

 • Andre stedsadverb: han kommer hit. Han er her. Han skal dit. Han er der. 

Oppgaver
Oppgaver med adverb

 • Lytteøvelse 28 side 61
 • Gruppearbeid (muntlig): På kafé. Du er på kafé og skal bestille noe å spise/drikke. Servitøren kommer med menyen.
 • «Hvem skal bake og hvem vil smake» (et eventyr).
 • Hjemmearbeid til mandag 24. februar: Les eventyret (vi skal dramatisere det på  mandag)
  Se bildet av fru Nilsen i Dropbox. Skriv hvor hun er / hvor hun skal.

  Copyright: Bente

  Hvem vil bake og hvem vil smake (copyright: Bente)

A1: Undervisningsdagbok 21. og 23. januar 2013

Mandag 21. januar:

Tema: Modalverb og preposisjonene til, i, på
Hvor skal du (dra, gå, reise)? (movimiento)                     
Til + navn på personer/yrker       Jeg skal til tannlegen, til legen
Til + nombre geograficos:            Jeg skal til Brasil, til Barcelona, Til Ålesund
Til + ord som forteller om et større område:  Jeg skal til byen, til sentrum

Hvor er du?  (preposisjonen endrer seg)
Jeg er hos tannlegen, jeg er i Brasil, jeg er i byen, flyplassen

Hvor skal du (dra, gå, reise)?  Hvor er du? (vi bruker samme preposisjon)
Jeg skal i/på butikken, i/på teateret, – Jeg er i/på butikken
Jeg skal i kantina, i kiosken, i barnehagen, i banken, i bassenget. Jeg er i kantina, i kiosken, i barnehagen, i banke, i bassenget, osv.
Jeg skal/jeg er på jobb, på kino, på sykehus, på stadion, på fabrikk, på kafe, på restaurant,  på universitetet, på skolen, på biblioteket, på kontoret, på norskkurs.

Oppgaver med preposisjoner

Onsdag 23. januar
1. Lytteøvelse nummer 28 side 61 i arbeidsboka
2. Et eventyr med modalverb: Hvem skal bake, og hvem vil smake (side 49 i tekstboka+audio 23)
3. Dramatisering av eventyret med en forteller, en katt, ei mus og ei høne4. Bursdagssangen Hurra for deg! av Margrethe Munthe.
Vi gratulerer Mar med dagen og synger bursdagssangen.

Bursdagssangen med dans inkludert

Hjemmearbeid til onsdag 6. februar
1. Dagbok.
Hva skal du gjøre i morgen eller neste uke? (inspirate en el diario de Sara y escribe lo que vas a hacer mañana o la próxima semana)
El próximo día nos intercambiamos la información como ejercicios oral (no hace falta entregarme el ejercicio)

2. Les om stedsadverb side 51 i tekstboka og gjør oppgave 18 side 58 i arbeidsboka (mira los adverbios de lugar en la parte superior de la página 51. Mira el dibujo e intenta ver la diferencia entre ut – ute, inn – inne, etc.)