A2 Tema 4 Slik bor vi!

Kompetansemål/tema: bolig og personlig økonomi.

Grammatikk: adjektiv: positiv, komparativ og superlativ. Preposisjonsuttrykk og uttrykk for plassering.

Jeg kan:

 • fortelle om boligen min og hva jeg har/ikke har hjemme
  · snakke om ulike boformer (å eie eller å leie)
  · snakke om personlig økonomi og lese diagram.
  · Spørre om veien og forklare hvor steder ligger.Obligatorisk skriftlig oppgave: Slik bor jeg! Fortell om hvordan du bor.

Muntlig presentasjon: På landet eller i byen? Fordeler og ulemper ved å bo på landet og i byen. (Miguel, David y Darío)

Skriftlig oppgave tema 4: oppgave 11 b (side 185 i arbeidsboka) Skriv en e-post / annonse.

 • Introduksjon til temaet: se på bildene siden 139 i tekstboka. Hva slags boliger er dette?
  • Et hus, en enebolig, et rekkehus, en leilighet (ei blokk/en bygård), et kollektiv, en (bonde)gård
  • Hvordan bor dere? Hvordan vil dere bo? Vil dere eie eller leie?
 • Tekst: A Kollektiv eller egen leilighet? Side 140 hør og snakk sammen, uttrykk
  • Fordeler og ulemper ved å bo i kollektiv, ved å bo alene
   • Fordel er gode, positive ting, det man vil ha
   • Ulemper er negative ting, det man ikke vil ha.
  • Spørsmål og annonse side 141.
 • Annonser: oppgave 2 side 179 (arbeidsboka)
 • Oppgaver 3 og 4
 • Hva har du/har du ikke i leiligheten din? Hva trenger du/trenger du ikke?
  • Se på tegningen side 142 og snakk sammen.
 • Til mandag 23. feburar: fortell om boligen din/rommet ditt. Hva har du? Hva trenger du?

4. mars

 • Fordeler og ulemper ved å bo i kollektiv, ved å bo alene
  • Fordel er gode, positive ting, det man vil ha
  • Ulemper er negative ting, det man ikke vil ha.
 • En boligannonse (side 141)
 • Annonser: oppgave 2 side 179 (arbeidsboka)
 • Hjemmearbeid til mandag mars 2015
  • Oppgaver 3, 4 og 5
  • Å spørre om veien: Unnskyld, hvor er…? (les uttrykk side 147 i tekstboka)

Mandag 9. mars og onsdag 11. mars 2015

 • Tekstarbeid: B. Unnskyld, hvor er…? (tekst side 143)
 • Oppgave 6 Spør om veien: Unnskyld, kan du si meg hvor biblioteket lligger?
 • Pararbeid: kommunikative øvelser (gå gjennom uttrykk og kartet side 181, hva kan du gjøre på treningsstudio (SATS), kino, i parken, hos frisøren, hva kan du kjøpe på H&M, Platekompaniet, apoteket.

Oppgave 7, 8, 9 side 182 og 183

 • Hjemmearbeid til mandag 16. mars:

Tekst: I byen eller på landet? (side 144 i tekstboka)

Oppgave 12 side 186

Adjektivet: komparativ og superlativ

Komparativ og superlativ (grammatikk se side 188 i tekstboka)

Nettoppgaver: adjektiv og substantiv

Logg mandag 16. mars

 • Tekstarbeid: I byen eller på landet? (side 144 i tekstboka)

a. Les teksten og still hverandre spørsmål side 145.

b. Snakk sammen: hvor vil du bo? På landet eller i byen?

c. Snakk sammen: Oppgave 12 side 186

d. Oppgaver 13-16 side 186 og 187

Logg onsdag 18. mars:

 • Lytteøvelse: uttale vokaler! (21 side 189)
 • Strukturøvelse komparativ oppgave 23 side 190
 • Oppgave 17 Fordeler og ulemper
 • Oppgave 11 side 184: les annonsene og snakk sammen (se: hjemmearbeid til mandag 23. mars)
 • Hjemmarbeid til i dag: Oppgave 19 viktige ord (s. 188)

Hjemmearbeid til mandag 23. mars:

Lytteøvelse: 26 lenge siden sist (side 192)

Oppgave 11 B (side 185): Skriv en e-post (se annonser side 185).

A2 uke 9 og 10

Undervisningsdagbok uke 9

 1. «Hunden og ulven» gruppearbeid og framføring
 2. Muntlig oppgave 18 side 167
 3. Uttale: 29 side 172 (ord og setninger)
 4. Hvor bor de? Gruppearbeid oppgave 28 side 172 i arbeidsbokaBeskriv de fire boligene. Les teksten og finn ut hvem som bor hvor.
 5. Strukturøvelser med komparativ 30 og 31 side 173
 6. Strukturøvelser med superlativ 32 og 33 side 173 og 174
 7. Fakta om boliger: gruppearbeid

Boligtyper: (en) enebolig/villa, (et) rekkehus, (en) bygård, (en) leilighet, (en) blokk, (en) høyblokk/lavblokk
Boligtyper i Norge og Spania. Hvilken type bolig er vanligst i Norge? Og i Spania?
Les diagrammet side 131 i tekstboka og snakk om informasjonen der. Hva bruker du mest penger på?3.

 1. Hjemmearbeid:
  1. Lytteøvelse nr. 34 om Mette og Hans (side 174): fordeler og ulemper
  2. Repasar los objetivos comunicativos del cap. 11 a 14

Undervisningsdagbok uke 10 (3. og 5. mars 2014)

Mandag 3. mars: repaso del listening «Hans og Mette»
Hunden og ulven: en gruppe skal framføre fabelen.
Muntlig gruppearbeid: gå gjennom kap. 11-14 (objetivos comunicativos)

Onsdag 5. mars (19.30 – 21.00): Delprøve i norsk A2 / examen parcial en el aula habitual

A2 Uke 5

A2 Uke 5

Undervisningsdagbok 29. januar 2014

Viktige meldinger:

 • Dato for delprøve / Fecha del examen parcial: onsdag 5. mars kl, 19.30-21.00 (Tema: 11-14)
 • Det er ikke norskundervisning 3. og 5. februar / No hay clase de noruego el día 3 y el 5 de febrero.

1. Vokabular: 

Type boliger: (et) hus = en enebolig, en leilighet, et rekkehus, ei hytte, leilighet i toppetasje, en hybel

en bygning, ei/en boligblokk, en bygård, et høyhus,

2. Samtale: Hvor bor du? Hvordan bor du? Beskriv stedet hvor du bor.

3. Tekst: Olga skriver et brev for å fortelle om den nye leiligheten sin (side 126 i tekstboka).
Vi leste og gikk gjennom teksten i klassen.

4. Pararbeid: oppgave 1 og 2 side 162 i arbeidsboka.

5. Hjemmearbeid til mandag 10. februar:

 • Lytteøvelse nr. 34 side 220 (lydfil i Dropbox).
 • Som-setninger: Oppgaver 4-8 side 163-164 i arbeidsboka
 • Annonser: Finn drømmeboligen din på finn.no (fortell hva du har/hva du trenger av utstyr og møbler til boligen.

B1.1 uke 5

Undervisningsdagbok tirsdag 28.04.14

Viktige beskjeder: eksamen tirsdag 18. februar (tema 1-3)
Tirsdag 4. februar=fri (4 de febrero no hay clase)

1. Adjektivet (vi gikk gjennom hjemmearbeidet)
Om adjektivet

Oppgaver

2. Uttaleøvelser: 17 side 38 i arbeidsboka

3. Strukturøvelser adjektiv: 18 og 19 side 38 i arbeidsboka

4. Samtale: Oppgave 12 side 35. På kjøkkenet. Hva ser dere? Hvor er gjenstandene?
Husk: verb er/står/ligger/henger + preposisjoner: ved siden av, til høyre/venstre for, over, under, mellom, i/på.

5. Muntlig oppgave: oppgave 15 side 37. To stuer. Beskriv rommene og svar på spørsmålene muntlig.

6. Avisartikkel fra Aftenposten: Åpent kjøkken? Ikke tale om. (side 24)
NB. bøyning av adjektivet åpent (oppgave 13 side 36)

7. Hjemmearbeid: Lytteøvelse 20 side 39 (se i Dropbox-mappe):
1. Svar på spørsmålene i arbeidsboka (rett eller galt)
2. Skriv et kort sammendrag fra det du hører.

A2 uke 4

Undervisningsdagbok 20. og 22. januar 2014

NB! Mandag 27. januar er det ikke norskundervisning på grunn av helligdag.

1. Hulldiktat (oppgave 33 side 166 i arbeidsboka)
Du finner lydfil og tekst i Dropbox

2. Kapittel 14
Tema: Bolig, økonomi, annonser, sammenligning, fordeler og ulemper
Grammatikk: adjektiv (komparativ og superlativ), som-setninger (fortsettelse)

2.1 Innledning til tema 14
Fortell hva vi har i klasserommet (møbler / utstyr)
Repetisjon av kjente ord som et bord, en stol, et vindu, ei lampe, ei dør, en pc, en mobiltelefon
Nye ord: et tak, et gulv, en vegg, en radiator…

2.2. Olgas leilighet

Se på illustrasjonen side 125 i tekstboka.
Olga har kjøpt ny leilighet. Beskriv leiligheten hennes. Hva har hun? Hva trenger hun?

På mandag: gruppene forteller om et rom.

Preposisjoner og rom i boligen:
I stua, i gangen, i kjelleren (en el sótano)
På kjøkkenet, på badet, på balkongen, på soverommet, på loftet (en la buhardilla)

Lexin: vokabular om hus og bolig

Hjemmearbeid til onsdag 29. januar 2014:
1. Objetivos comunicativos kapittel 11-13
2. Lytteøvelse 34 side 161 i arbeidsboka (svar på spørsmålene)

God helg!

Just for fun: En video om norske hus og boliger!

B1.1 uke 3, 2014

Undervisningsdagbok 14. januar 2014

1. Vi snakket om juleferien og hva vi har gjort.
2. Gruppearbeid:
Rollespill: Dere er en familie på tre (mor, far og barn) som har vunnet 500 000 kroner i Lotto. Diskuter hva dere vil bruke pengene til. Bruk uttrykk som: Det mest fornuftige er…, Jeg synes at vi bør…, Etter min mening bør vi…, Jeg har så lyst til…Jeg har alltid drømt om.

3. Oppsummering av diskusjonene i klassen

4. Vokabular: Hva betyr det? Forklar på norsk hva følgende uttrykk betyr: på jakt etter bolig, på boligjakt, en boligannonse, å leie/å eie, å leie ut en bolig, å leie en bolig, en leieavtale, en husleiekontrakt, en husleie, en huseier, et depositum, en møblert/umøblert bolig, en kausjonist, å flytte ut/inn, å flytte til/fra, en visning, en eiendomsmegler, et bud, å legge inn et bud.

4. Tekstarbeid: På jakt etter bolig, side 21 i tekstboka. Les teksten og se spesielt på ord og uttrykk relatert til temaet vi jobber med.

5. Hjemmearbeid:
1. Skriftlig: svar på spørsmålene til teksten side 22 i tekstboka
2. Muntlig: forklar ordene i punkt 4 på norsk
3. Finn en boligannonse på Finn.no og fortell om boligen:
Er boligen til salgs eller til leie? Hvor ligger boligen? Beskriv boligen (enebolig, leilighet, rekkehus, hvor mange rom…), Hva koster boligen? Må du ta lån for å kjøpe boligen? Hva er fellesutgiftene/husleien? Når er det visning? osv.