A2: lørdag 12. januar 2013

Harry Potters familietre. En modifisert utgave...

Harry Potters familietre. En modifisert utgave av det engelske familietreet (Photo credit: Wikipedia)

1. TELEFONSAMTALER:
Lytteøvelse: 31 side 148 i arbeidsboka
Muntlig øvelse/pararbeid: Lag korte telefonsamtaler (ta utgangspunkt i oppgave 18 s. 144, se uttrykk i tekstboka s. 114).

2. KAPITTEL 13 FAMILIE OG SAMLIV
Familien min: jeg fortalte om familien min.
Familieord (husk at mange har uregelrett bøyning)
besteforeldre: bestefar og bestemor (farfar/farmor og morfar/mormor)
foreldre: far og mor
barn: sønn og datter
søsken: bror og søster
barnebarn: sønnesønn/sønnedatter og dattersønn/datterdatter
søskenbarn: fetter og kusine
tantebarn/onkelbarn: nevø (brorsønn/brordatter) og niese (brordatter/søsterdatter)
svigerforeldre: svigerfar (faren til min ektefelle/partner) og svigermor (mora til min ektefelle/partner)

NB! se bøyning av familieord side 123 i tekstboka
en far – faren – fedre – fedrene
ei/en mor – mora/en – mødre – mødrene
en bror – broren – brødre – brødrene
ei/en søster – søstera/en – søstre – søstrene
ei/en datter – dattera/en – døtre – døtrene
et barn – barnet – barn – barna

Oppgaver familieord 1
Oppgaver familieord 2
Oppgaver familieord 3

Lexin bildeordbok Familie og slekt

Repetisjon av eiendomspronomen: faren min, mora mi, barnet mitt, søskenbarna mine (se kapittel 9 i tekst- og arbeidsboka).
Eiendomspronomen: oppgaver 5 til 7 side 151-152

3. Gruppearbeid/muntlig og skriftlig: Beskriv bildene side 118 i tekstboka. Fortell om familiene og slektsforhold. Hvem er de? Hvor bor de? Bruk fantasien!

4. Hør og les teksten «Familiebilder» side 115
Forklare nye ord og stille spørsmål fra teksten.
Oppgaver: 1 og 2 s. 150

5. Hjemmearbeid/lekser til neste lørdag:
Fortell om familien din (skriftlig/presenteres muntlig i grupper)
– presenter familiemedlemmene
– lag et slektstre (árbol genealógico)
– hvor kommer familien/slekten din fra?
– er du i slekt med noen kjente personer?