A1 Tema 3 En god venn

Tema 3 En god venn

Kompetansemål/domene:
personlig/relasjoner til andre: møte folk, invitere noen, inngå avtaler, handle i kiosken/priser

Jeg kan:

 • forstå og snakke om priser og tall
 • handle i kiosken
 • invitere noen
 • lage en avtale

Grammatikk: tallord. Pronomen (objektsform). Substantiv (ubestemt form entall og flertall). Stedsadverb (her-hit. der- dit.)

Uttale: i-lyd, sj-lyd/kj-lyd.

Skriftlig oppgave etter tema 3: skriv en biografi (Isabel Santos og Jan Eriksen oppgave 18 side 42 i arbeidsboka) + en kjent person (politiker, musiker, skuespiller, filosof, venn).

Nettoppgaver
Ord og uttrykk

Logg (dagbok) 25. og 27. november 2014

Hjemmearbeid til mandag 25. november:

Lovers In Black And White

På fest (tekst A side 34)

Pablo har fest. Irina kommer.

Irina sier: Jeg har en gave til deg. Hun gir ham en gave.

Personlige pronomen (subjekt)

Subjektformene (jeg, du, han/hun/den/det, vi, dere, de) når pronomenet er subjekt i setningen:
Jeg ser på tv
Vi spiser frokost

Personlige pronomen objekt

Objektformene (meg, deg, ham/henne/den/det, oss, dere, dem) når pronomenet er objekt i setningen eller står etter en preposisjon:

Irina gir en gave til Thomas (Hun gir ham en gave)
Pablo snakker med Irina (Han snakker med henne)
Irina hilser på Thomas (Hun hilser på ham)
Irina og Pablo hilser på Thomas (De hilser på ham)
Thomas snakker med Irina og Pablo (Han snakker med dem)

Oppgaver 

Om personlige pronomen

På fest (tekst B side 35) Pararbeid: lag dialogen mellom Thomas og Irina (oppgave 1 side 34)

Hør dialogen etterpå. Les sammendraget og svar på spørsmål side 35 i tekstboka.

Tirsdag 2. og torsdag 4. november

Talldiktat (fra 1-20)

 • A spør B: Hva er telefonnummeret ditt?

B svarer: Det er…
A gjentar telefonnummeret.
Gjenta 3 til 5 ganger med forskjellige klassekamerater.

Tekst D Er du sjalu?
Lytteforståelse: hør på teksten og snakk om teksten. Hvem snakker? Hvor er de? Hva gjør de? Hvem er Vidar? Hvor bor han? Hvor gammel er han?

Lese teksten

Strukturøvelse:

 • Hvor gammel er Vidar? Han er 34 år gammel
 • Hvor gammel er du? Jeg er…

Uttale: i-lyd (lang i-lyd/kort i-lyd) og sj-lyd (side 43 i tekstboka)

Tallene fra 21-1 milliard (side 40 i tekstboka)

 • Hvem – hvor – hva – hvor gammel (muntlig øvelse side 39 i tekstboka)
 • Kommentar til teksten Er du sjalu?: Hvorfor? Fordi…
  • Hvorfor spør du så mye? Fordi jeg er nysgjerrig.
 • Oppgaver 7, 8 og 9. (gå gjennom)
 • Kommunikative øvelser med telefonnummer og alder (kort)
 • Tall: grupper på 3 eller 4.

Alle skriver 3 tall fra 30-1000 – De andre skal gjette hvilket tall det er.

A og B: Si et tall. C: svarer ja/nei. A og B: spør Er det høyere eller lavere?

C svarer.

Hver person har 5 forsøk.

 • Tekst E i kiosken (spor 1-29) side 39 i tekstboka.
 • Substantiv entall +flertall ubestemt form (oppgåve 10-11 s. 39)
 • Hvordan sier vi priser (se også 40)
 • Hva koster et eple/det? Det koster…
  Hvor mye blir det? Det blir…
 • Se på tegninger side 41 (snakk om priser)
 • Hjemmearbeid til tirsdag 9. desember:
 • Tekst E – i kiosken (side 39)
 • Hør på og lær deg sammendraget side 40 (vi skal ha det som diktat på tirsdag)

Tirsdag 9. november og torsdag 11. november 

Substantiv

El sustantivo noruego tiene géneros: masculino, femenino y neutro. Su terminación puede variar de acuerdo con su género y su número.

El singuar (forma indefinida) – Entall (ubestemt form)
El artículo indefinido es en para el masculino y et para el neutro.
en bil
et bord

Para el femenino existen dos formas: ei y en (artículo indefinido)
ei/en jente

El plural (forma indefinida) – Flertall (ubestemt form)

No existe el artículo indeterminado del plural en noruego. Los sustantivos masculinos y femeninos acaban por lo general en –er en plural.

p.ej.: en bil – biler
ei/en dør – dører
et vindu-vinduer

Si el sustantivo ya acaba en –e, se le añade sólo una –r.

p.ej.: en sjokolade sjokolader
ei/en jente – jenter
et eple – epler

Los sustantivos neutros de una sola sílaba son por regla general invariables en plural.

p.ej.: et glassglass (un vasounos vasos)

et brødbrød (un panunos panes)

Diktat: sammendrag side 40 i tekstboka.

Pararbeid: se på tegningen side 41: snakke om priser. Hva kan du kjøpe i kiosken? Hva koster det? Hvor mye blir det? (eksempel dialog side 39 i tekstboka)

Uttrykk side 44 i tekstboka

Mitt skip er lastet med…(+substantiv i flertall)

Pararbeid: I kiosken (oppgave 14 side 40)

 • Hjemmearbeid til tirsdag 16. desember: Oppgave 17 side 41 i arbeidsboka
  • Skriv ned 10 viktige ord og uttrykk fra tema 3
  • Spør hverandre og forklar ordene på tirsdag.

Hjemmearbeid til tirsdag 13. januar:

 • lytteøvelse 26 side 44 i arbeidsboka (lydfil i Dropbox)
 • skriftlig oppgave etter tema 3 (til Bente): skrive biografi (oppgave 18 sid e 42 i arbeidsboka om Isabel og Jan) + en kjent person (una persona conocida) (en politiker, en musiker, en skuespiller, en filosof).

Norskkurset begynner igjen 8. januar 2015!

Velkommen til bords!

A2 UNDERVISNINGSDAGBOK UKE 12 (17. OG 19. MARS 2014)

Velkommen til bords! (copyright: marin/freedigitalphotos.net

Velkommen til bords! (copyright: marin/freedigitalphotos.net

1. Et selskap: Gruppearbeid 3: Teksten Velkommen til bords! (side 137 i tekstboka)

 • Høflighetsfraser: Velkommen til bords, forsyn deg, kan du sende? takk for maten!
 • Spørsmål fra teksten og definisjon vokabular: oppgave 8 og 9 (side 180 i arbeidsboka)
 • Muntlig oppave 10: Hva kan du svare? side 181 i arbeidsboka
 • Lag en dialog (framføres i klassen på onsdag):
  Et middagsselskap/kaffesselskap:
  Tenk gjennom: hva slags selskap vil dere lage? Hva slags mat dere vil servere? Hva skal dere drikke til maten, hvordan ønsker dere velkommen? Går dere rett til bords eller gjør dere noe annet først. Har dere med gaver? Takker dere for maten? Bør du spise opp maten?

2. Måtesadverb: adverbios de modo (mange måtesadverb er adjektiv som brukes i intetkjønnsform):

Eksempel: Maten er god. Maten lukter godt.
Han er pen. Han skriver pent.
Maten er dårlig. Den lukter dårlig.
Kjolen er stygg. Han oppfører seg stygt.
Vasen er vakker. Hun synger vakkert.
Været er nydelig. Kyllingen smaker nydelig.
Været er dårlig. Han danser dårlig.

Gruppearbeid: Oppgaver 12 og 13 s. 182 i arbeidsboka

3. Plassering av ting: repetisjon Hvor står/ligger tingene? Snakk om bildet på s. 138 i tekstboka.

4. Hvordan baker vi eplekake? Lese en oppskrift (=receta).
Hvilke ingredienser? Hvor mye? (l=liter, dl=desiliter, ss=spiseskje, ts=teskje, g=gram).
Gode oppskrifter på norsk: Matprat.no og Godfisk.no
Navn på frukt og grønnsaker på norsk

5. Hjemmearbeid (skriftlig):
Skriv om en fest-eller høytidsdag i Spania: Hva gjør du? Hvem feirer du sammen med? Hva spiser/drikker dere? Hvorfor liker du denne feiringen?

Dialoger og tekster studentene har skrevet: et middagsselskap og andre tekster vi har laget i gruppene kan publiseres her. 

19.11.13 – Ukas språktrekk: Lange og korte adverb

Ay, esos adverbios de lugar!

Språkkalender 2013

Skjermbilde 2013-10-14 kl. 11.41.53

– «Hysj! Hva slags lyd er det?»

 1. «Det er noen som går opp.»
 2. «Det er noen som går oppe.»

Den lille «e-en» som utgjør forskjellen mellom «opp» og «oppe» impliserer en viktig betydningsforskjell. Mens formen «opp» indikerer bevegelse fra et sted til et annet, indiker «oppe» bevegelse på et definert område. Et annet eksempel er «Hun løper ut» og «Hun løper ute».

– «Han går opp trappa.»

– «Han går rundt oppe i leiligheten sin.»

I norsk finnes flere slike par, ofte kalt korte og lange adverb:

 • inn/inne
 • hjem/hjemme
 • ned/nede
 • fram/framme
 • bort/borte
 • hit/her
 • dit/der

(OH)

Vis opprinnelig innlegg