A1 Tema 8 Vær og årstider

Tema 8 Vær og årstider

Det er kaldt. Jeg fryser!

Det er kaldt. Jeg fryser!

Det finnes ikke dårlig vær – når man har gode klær (dicho noruego)

Kompetansemål/domene: personlig/offentlig: Vær og årstider. Klær.

Jeg kan:

 • fortelle om vær, klima og temperaturer
 • snakke om årstider og måneder
 • snakke om klær og hva man har på seg om sommeren og om vinteren.

Grammatikk: leddsetninger med at og om (indirekte tale / indirekte spørsmål).

Imperativ. Derfor og fordi. Eiendomspronomen

Grammatikk:

 • Leddsetninger (oraciones subordinadas) 

Las subjunciones son palabras que subordinan elementos en la oración, esto es introducen una oración subordinada en una oración principal. En este curso vemos las subjunciones: fordiat y om

 • At se emplea para enunciados indirectos:
  Anna: “Jeg kommer”.
  Anna sier at hun kommer.
 • Om se emplea en enuniciados interrogativos indirectos:
  Anna: “Kommer du?”
  Anna spør om jeg kommer.

Oppgaver (online)

Fordi/Derfor

 • Fordi er en subjunksjon (årsaksubjunksjon) og innleder en leddsetning.(fordi (porque) es una subjunción (e introduce una oración subordinada (al igual que at om)
 • Derfor er et adverb og sier noe om årsak. (derfor significa por eso: es un adverbio y dice algo sobre la causa.) Recuerda que con derfor debemos invertir el subjeto y el verbo. Nunca hay inversión en el caso de subjunciones como at, om y fordi)

Eksempel:

Anne har på seg varme klær fordi det er kaldt ute. (Anne lleva ropa «caliente» porque hace frio fuera)
Det er kaldt ute. Derfor har Anne på seg varme klær. (Hace frio fuera. Por eso Anne lleva ropa cálida) Ojo: fíjate en la inversión con derfor.

Oppgave 7 side 106 i arbeidsboka

 • Imperativ: i norsk lager vi imperativ med stammen av verbet (En noruego se forma el imperativo a partir de la raíz del verbo)
Infinitiv: sitte ligge komme
Imperativ: Sitt! Ligg! Gå! Kom!


 1. Årstider (las estaciones)

De fire (4) årstidene (las cuatro estaciones): sommer, vinter, høst og vår

Brainstorming: hva tenker du på når du hører ordene?
Hva liker du å gjøre om sommeren/om vinteren?

Strukturer: Hvilken årstid er det?
Det er vår. Det er høst.

Hva liker du å gjøre om våren? Hva liker du å gjøre om høsten? (en primavera/en otoño)

Hva skal du gjøre i sommer? Hva skal du gjøre i vinter? (este verano/este invierno)

Tidspreposisjoner (preposiciones de tiempo)

 1. Månedene (los meses)

Lytt og gjenta

Oppgave 25 side 79
Når er du født? Jeg er født i februar.

 1. Været:

Hva slags vær er det? (side 93 i tekstboka)

NB! Det formelt subjekt (En este caso Det desempeña la función de sujeto formal)

Hvordan er været i London i dag? Hvordan blir været i morgen?

Hvilken temperatur er det i Paris? Blir det varmt i Oslo i morgen? Hvor mange grader er det i Beograd i dag?


Pronombres posesivos (possessiver)

Los posesivos concuerdan con el sustantivo y muestra quien es el propietario o con quien se relaciona el mismo.

Propietario Masculino Femenino Neutro Plural
jeg Bilen min Boka mi Huset mitt Barna mine
du Bilen din Boka di Huset ditt Barna dine
han Bilen hans Boka hans Huset hans Barna hans
hun Bilen hennes Boka hennes Huset hennes Barna hennes
vi Bilen vår Boka vår Huset vårt Barna våre
dere Bilen deres Boka deres Huset deres Barna deres
de Bilen deres Boka deres Huset deres Barna deres

Hans, hennes y deres tiene siempre la misma forma.


Min, din
y vår se conjuga según el sustantivo. Mi og di se emplea para las palabra del género femenino cuando empleamos el sufijo -a: tanta mi, mora mi, venninna di. Cuando empleamos el sufijo -en en género femenino se conjuga igual que las palabras del género masculino: tanten min, venninnen din.

Eksempler: 

Hvilken farge har jakka di? Jakka mi er blå.

Hvilken farge har jakka hennes? Jakka hennes er hvit.

Hvordan er huset ditt? Huset mitt er blått.

Hva heter kjæresten din? Kjæresten min heter Ola.

Oppgaver med eiendomspronomen/possessiver